Utbildningar

Ramavtal
Dialog och samverkan inom natur- och miljöarbete

 

Nu kan du som arbetar med natur och miljö delta i utbildningar om

dialog och samverkan. Här får du information om utbildningarna.

Utbildningarna ges via ramavtal med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Kursdatum och länk till anmälan finns under respektive kurs.

 

Behöver du hjälp med att väja en utbildning som passar dig?  Klicka här.

Är du intresserad av en skräddarsydd kurs/fortbildning för dig och dina kollegor eller din arbetsgrupp/ledningsgrupp? Du kan avropa denna typ av kurs på detta ramavtal, så hör av dig till oss med en förfrågan!

1. Att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap om att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten där vi ofta hanterar komplexa frågor med många aktörer och målkonflikter. 

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som tillsammans med kollegor vill diskutera och lära dig grunderna i att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten. Inga förkunskaper krävs. 

2. Att leda större och längre samverkansprocesser

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att kunna lägga upp, leda och genomföra processer där uppdraget förutsätter samverkan och dialog med andra aktörer.

Utbildningen är interaktiv, och blandar teorier, verktyg och praktiska övningar. Deltagarnas exempel är centrala för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under kursen.

 

 

 

3. Metoder för dialog och samverkan

Denna kurs syftar till att ge en god grund för och utveckla ditt sätt att leda möten som skapar delaktighet och inkludering. Här djupdyker vi i metoder för att skapa delaktighet utifrån det syfte och de behov som finns i din process. 

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som vill lära dig mer om mötesledning, samtal och metoder för god samverkan. 

4.1 Att förebygga och hantera konflikter - konfliktkunskap

 

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att hantera konflikter och agera för att förhindra att konflikter eskalerar och blir destruktiva.

Utifrån en djupare förståelse för konflikter och komplexitet introduceras du till verktyg, metoder och färdigheter för att kunna hantera spänning, motstånd och konflikt

4.2 Att förebygga och hantera konflikter - praktisk konflikthantering

 Denna kurs syftar till att ge en god grund för att hantera konflikter på individnivå.

Kursen lägger fokus på att du praktiskt ska kunna tillämpa konflikthanteringsmetoder. Utifrån en grundförståelse för hur konflikter uppstår och utvecklas introduceras du till metoder för att hantera konflikter som uppstår på individnivå.

 

5. Att utveckla ett dialog- och samverkansbaserat arbetssätt i organisationen - för ledare

Denna kurs syftar till att stärka och fördjupa din ledarroll så att du kan utveckla och stötta organisationen i ett dialog- och samverkans-baserat arbetssätt.

Vi fördjupar kunskap, delar erfarenheter och tar del av modeller och teorier om hur du som chef/ledare bäst arbetar och stöttar i ett dialog- och samverkansbaserat arbetssätt. 

Välj en utbildning som passar dig

Vill du lära dig hantera spänning, motstånd och konflikt?

  • Vill du lära dig hantera spänning, motstånd och konflikt?
  • Möter du ofta människor som är i affekt?
  • Behöver du hantera möten där det förekommer spänning?

Det finns två konfliktkurser med lite olika fokus. Klicka här för att du läsa mer om båda dessa utbildningar. 

Vill du lära metoder för samtalsledning och samverkan?

  • Vill du lära dig metoder för att bättre facilitera samtal eller möten?
  • Vill du utveckla dina färdigheter som samtalsledare?

Läs mer om utbildningen Metoder före dialog och samverkan

När du ska samverka över en längre tid

  • Arbetar du med samverkan mellan myndigheter?
  • Ska du leda samverkansprocesser där myndigheter och aktörer från civilsamhället och näringsliv ingår?
  • Är du nyfiken på hur du kan undvika eller förebygga spänning som ofta uppstår i samverkansprocesser?

Här kan du läsa mer om utbildningen Att leda större och längre samverkansprocesser

Den röda tråden i alla kurser

Samverkan och dialog, konflikthantering och förebyggande av konflikter. Dessa ord betyder olika saker för olika människor. Här kan ni läsa mer om hur vi tänker kring dessa och andra centrala begrepp i våra utbildningar.

Du kan också läsa mer om hur du väljer rätt utbildning för dig.

Anmäl dig nu

Ta mig dit

Kontakta oss

Bernard: 0763 16 55 55

Sara: 070 560 93 17

e-post

Kurs 2 & 4.1 4.2 bernard.leroux@dialogues.se

Kurs 1, 3 & 5
sara@vulkankonflikt.se