Center för Naturresursdialog

Center for Natural Resource Dialogue

 

Ett oberoende center för hantering av naturresursfrågor och konflikter

Centrets syfte är att vara en oberoende part i hantering av naturresursfrågor och konflikter samt en plattform för utbildning i samverkan, dialog och konflikthantering för dem som vill lära sig mer om facilitering, medling, processledning.

Tjänster

Kurser och kursmaterial

Vilka vi är

Vad vi gör och kan erbjuda

Samtalsledning, facilitering, medling, processledning och strategisk stöd. Centrumet är obundet och opartiskt och ger uppdrag till våra medlemmar som är konsulter (& forskare)

Utbildningar

Läs mer om pågående utbildningar och möjligheten att skräddarsy kurser, workshops och seminarier

Samarbetspartners

Just nu Dialogues AB (svb)  och Vulkan Kommunikation och Konfliktvägledning, men snart blir det fler.

Läs mer om oss, kompentensen vi kan bidra med och vår erfarenhet.

 

Komplexa problem 

vad som behövs för att hantera komplexa problem

De är dynamiska

Att dessa frågor kan ändra från dag till dag gör att de blir svåra att hantera. Flexibilitet behövs från såväl ledning i organisationer som hos dem som arbetar med problemen.

medför spänning och konflikt

Komplexa naturresursproblem skapar ofta spänning och konflikt mellan intressenter. Att lyssna, inkludera och samverka med intressenter motverkar spänning och de-eskalerar konflikter.

Skapar förvirring

Det är inte ovanligt att de som är inblandade blir förvirrade och osäkra hur de ska ta nästa steg. Dialog – om det görs på ett skickligt sätt – skapar klarhet och leder till bättre beslut.

Löses sällan

Det går sällan att lösa ett komplext problem en gång för alla. Det handlar om att skapa förbättringar över tid och ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta. 

Kopplas till andra problem

Komplexa problem påverkar och påverkas i sin tur av andra frågor. Det är viktigt att förstå kopplingar.

Text