Ett oberoende nätverk för hantering av naturresursfrågor och konflikter

Centrumets syfte är att vara en oberoende part i hantering av naturresursfrågor och konflikter samt en plattform för utbildning i samverkan, dialog och konflikthantering för dem som vill lära sig mer om facilitering, medling, processledning.

Tjänster

Kurser och kursmaterial

Vilka vi är

Vad vi gör och erbjuder

Vi erbjuder neturalt och opartisk samtalsledning, facilitering, medling, processledning och strategisk stöd. Centrumet är obundet och opartiskt och ger uppdrag till våra medlemmar som är konsulter. Vi samarbetar med forskare för att sakerställa hög kvalité leverans och för att bidra till kunskapsutveckling för hantering av naturresursutmaningar.

Exempel på neutrala forum
  • Möte för samtal om dialog och rovdjurskonflikter i Karlstad 2023
    CNRD var medarrangör för ett möte där representanter från Europakommissionen, Large Carnivore Plattform (EU), Riksdagen, länsstyrelser, nationella intresseorganisationer och invånare var representerade.
  • Tankesmedja om vindkraft
    CNRD  är i samtal med flera aktörer i frågan om etablering av vindkraftparker för att skapa en tankesmedja där kommersiella intressen och myndigheter kan mötas och prata om samverkan och inkludering i vindkraftsfrågor.
Lokala dialogplattformar

Medlemmar i CNRD arbetar med att främja tanken om lokala dialogplattformar i frågor som rör naturresurs och landsbygdsutvecklingsfrågor. En förutsättning för dessa lokala forum eller plattformar är att de ska inkludera aktörer som är involverade i en viss fråga, problem eller konflikt och koppla an till regionala och nationella beslutsfattare och till relevanta forum på EU-nivå.

Utbildningar

I ett ramavtal där Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna ingår erbjuder vi utbildningar i samverkan, metodik för dialog och samverkan och konflikthantering. Där finns även möjlighet till att skräddarsy kurser. Utöver dessa finns flera exempel på utbildningar som kan anordnas.

Kompetensutveckling för myndigheter

CNRD – genom sina medlemmar – erbjuder kurser för myndigheter inom ramavtalet med Naturvårdsverket där Skogsstyrelsen och de flesta länsstyrelserna ingår. 

Läs mer om dessa utbildningar här

Exempel på fler utbildningar

Utanför ramavtalet erbjuder vi kompetensutveckling i en rad olika ämnen och områden som rör samverkan, kommunikation, konflikthantering, förhandling och mera.

Här kan du läsa mer och se några exempel på utbildningar som kan anordnas om det finns intresse. 

 

Om CNRD

Vi är ett nätverk av erfarna praktiker som samarbetar för att erbjuda oberoende facilitering av naturresursfrågor och -konflikter. Vi samverkar i för att utveckla och erbjuda utbildningar  i naturresursfrågor och skapa forum för viktiga samtal i frågor som rör naturresurser och landsbygdsutveckling. I detta arbete samarbetar vi med forskare och praktiker samt dem som står nära eller berörs av diverse utmaningar.

Komplexa problem 

vad som behövs för att hantera komplexa problem

De är dynamiska

Att dessa frågor kan ändra från dag till dag gör att de blir svåra att hantera. Flexibilitet behövs från såväl ledning i organisationer som hos dem som arbetar med problemen.

medför spänning och konflikt

Komplexa naturresursproblem skapar ofta spänning och konflikt mellan intressenter. Att lyssna, inkludera och samverka med intressenter motverkar spänning och de-eskalerar konflikter.

Skapar förvirring

Det är inte ovanligt att de som är inblandade blir förvirrade och osäkra hur de ska ta nästa steg. Dialog – om det görs på ett skickligt sätt – skapar klarhet och leder till bättre beslut.

Löses sällan

Det går sällan att lösa ett komplext problem en gång för alla. Det handlar om att skapa förbättringar över tid och ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta. 

Kopplas till andra problem

Komplexa problem påverkar och påverkas i sin tur av andra frågor. Det är viktigt att förstå kopplingar.