Om oss

Vilka vi är och vad vi har gjort

 

Nätverket består av en grupp som arbetar professionellt med facilitering, medling, förhandling och specialistutbildning. 

Kajsa Roth

Samordnare för CNRD, facilitator, utbildare.

Om Kajsa

Kajsa är humanekolog, naturvägledare och odlare

Kajsa har som naturvägledare erfarenhet av facilitering i skyddad natur. Hon har också genom stadsodling arbetat med interkulturella möten i en urban miljö. Med kritisk och kreativ blick skapar Kajsa människonära berättelser och upplevelser kring komplexa frågor och faciliterar socioekologiska relationer. Kajsa har genom sitt företag arbetat på uppdrag av bland annat Länsstyrelsen Skåne och Malmö Universitet. 

Bernard le Roux

Medlare, facilitator & utbildare

Om Bernard

Bernard är medgrundare av Dialogues AB (svb) en icke-vinstutdelande bolag som fokuserar på att hantera komplexa samhällsfrågor och -konflikter genom dialog.

Bernard har en bakgrund som jurist, medlare och lärare och har arbetat med medling, konflikthantering, förhandling och dialog i över 25 år. I alla dessa områden är det dialog som är verktyget för att få människor som vill något tillsammans att samverka mot kreativa lösningar.

Bernard har arbetat med komplexa samhällskonflikter såväl i Sverige som internationellt. Lokalt arbetar han med ett uppdrag om rovdjurskonflikter samt med dialog i komplexa frågor i såväl den offentliga som privata sektorer. Han har lett kurser i medling, processledning, facilitering och förhandling i över 20 år

Martin Sande

Facilitator, medlare, utbildare, rådgivare

Om Martin

Grundare och senior samtalsledare på Dialogues (svb). Verksam sedan 25 år som konsult. Har sedan 1995 arbetat med att möta behov av förändring med dialog, medskapande och förtroende i fokus. Martin uppskattas för sin energi, fokus och särskilda förmåga att som samtalsledare hjälpa grupper att möta riktigt komplexa frågor med mod, nyfikenhet och respekt. Martin hjälper grupper att skapa resultat bortom det ansågs möjligt.

Martin är författare till flera skrifter i samarbete med SKR. 2014 gavs ut boken ”From arrogance to intimacy – a handbook for active democracies” tillsammans med Dr. Andy Williamsson. Han har lång erfarenhet av dialoger i komplexa och konfliktfyllda frågor och arbetar bland annat med vindkraftsfrågan tillsammans med bolag och myndigheter. 

Sara Hommen

Projektledare, facilitator och utbildare

Om Sara

Sara är grundare av Vulkan Kommunikation & Konfliktvägledning

Hon är miljökommunikatör och har vidareutbildat sig inom konfliktkunskap och medling i svårlösta samhällskonflikter. Hennes intresse ligger i att utforska de djupa meningsskiljaktigheter som vi ofta möter inom naturresursförvaltning och samhällsplanering. Hon arbetar med att skapa reflekterande lärandeprocesser som leder till verklig förändring genom att nå ner till djupet. Hon har tio års erfarenhet av statlig förvaltning och en livstid av privat företagande.

Saras utbildning och fortbildning ger henne en bred palett av områden som kompletterar varandra väl – kommunikation, förändringsledning och konfliktkunskap. Med denna kompetens arbetar hon med design av delaktighetsprocesser från ax till limpa, genomför dem och hanterar konflikter vid behov.

Malin von Essen

Processledare, utbildare och facilitator

Om Malin

Sedan 2013 arbetar Malin som facilitator i det egna företaget Malin von Essen AB. Huvudinriktningen är att hjälpa grupper att hantera komplexa frågor kopplat till nyttjande och förvaltning av naturresurser.

Malin är jägmästare (MSc in Forestry, SLU), journalist (JMK, Stockholms universitet) och Certifierad facilitator (CPFTM)

Malin har 20 års erfarenhet av att arbeta med kommunikationsfrågor i skogssektorn bland annat i rollen som kommunikationsstrateg och kommunikationschef. Hon har många års erfarenhet av ledningsgruppsarbete

Jonas Roth Sjöblom

Organisationskonsult och utbildare

Om Jonas

Jonas har sedan millennieskiftet startat och drivit ett antal företag inom ledarskap och organisation. Nu driver han Vindöga Management som fokuserar på facilitering, lärande, ledarskap, organisationsutveckling och kommunikation. Han har lång erfarenhet av arbete i små och stora globala organisationer, statliga som privata, ofta i ledande roller, som VD eller aktiv i ledningsgruppen.

Jonas är molekylärbiolog och har doktorerat i organisationsteori med fokus på lärande mellan människor och organisationer. Han har under åren byggt på med diverse utbildningar inom förändringsledarskap, facilitering, coachning och kommunikation. Han är den enda i Sverige som får certifiera facilitatorer genom det internationella organet IAF och är idag involverat i många olika projekt där dialog och samverkan är förutsättningar för önskat resultat.

Exempel på genomförda uppdrag
  • Revidering av förvaltningsplan för stora rovdjur i Sverige (Naturvårdsverket)
  • Stöd till vindkraftbolag i frågor om motstånd mot vindkraft
  • Dialog på nationell, regional och lokalnivå i rovdjurskonflikter (Europakommissionen)
  • Design och utförande av utbildningar i samverkan, dialog och konflikthantering (Naturvårdsverket)
  • Stöd i dialog som ett sätt att hantera motstånd mot etablering av naturskyddsområden (Länsstyrelse i Kalmar)
Kontakta oss

Bernard: 0763 16 55 55

e-post

Bernard le Roux:  bernard.leroux@dialogues.se

Kajsa Hansson: kajsa@cnrd.se