CNRDs egna kurser

Kursutbud för diverse kurser om naturresursdialog

 

Våra utbildningar

Här kan du se alla kurser som ligger utanför ramtavtalet med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna och som kan beställas direkt. Det går såklart även att skräddarsy en egen kurs som passar ert verksamhet och uppfyller era behov av kompetens.

Dessa utbildningar är - just nu - inte sådana som du kan anmäla dig till som individ och beställs av myndigheter, organisationer eller företag. Om du och flera andra visar intresse för en kurs, kan vi anordna den utan problem. Hör av dig om det är någon kurs som intresserar dig.

Dialogisk förhandling

Många som arbetar med områdesskydd, viltförvaltning, skog, vatten, vidkraft, med flera hamnar i situationer där de försöker övertyga andra att gå med på en åtgärd eller ett beslut. Inte sälan får dessa personer motstånd från den de försöker övertyga.

Förhandling kan ske på ett sätt som bygger på ett dialogiskt förhållningssätt och som leder till att långsiktiga relationer bevaras eller säkras.

Möta komplexa utmaningar - tillsammans

Komplexa problem kan inte lösas ensidigt. Det krävs samverkan mellan alla inblandade aktörer. Samverkan sker inte av sig själv. Det kräver planering och kunskap. 

Denna kurs ger dig förståelse för komplexa frågor, tankar om hur du kan designa en effektiv samverkansprocess, redskap för att leda sådana processer och för att leda möten där ni behöver komma överens och fatta beslut. 

Hantera spänning i fältet

Många som arbetar ute i fältet möter människor som är kritiska, upprörda eller gör motstånd mot arbetet som myndigheter och bolag utför. Spänningen som uppstår kan bero på många olika saker och kan ställa till för uppdrag som ska genomföras samt försämra enskildas arbetsmiljö.

Kursen bidrar till din förståelse för svåra situationer som uppstår i fältet samt ger dig ett förhållningssätt och redskap för att kunna hantera människor i affekt på ett effektivt sätt som även bygger förtroende för en framtidsrelation med personer som du ska samverka med.

Samverkan i naturresursfrågor

Att samverka i naturresursfrågor är en komplex utmaning. Det finns ofta många olika åsikter, starka känslor, skillnader i maktförhållanden, lagar och fler a olika beslutsnivåer att ta hänsyn till. Denna kurs är till för myndigheter, företag och föreningar som är intresserade av att samverka i naturresursfrågor eller förbättra pågående samverkansprocesser. Kursen fokusera på säväl processdesign som samtalsledning och ge praktiska verktyg för att hantera spänning som kan uppstå.

Praktisk konflikthantering

Konflikthantering handlar delvis om att förebygga skadliga konflikter och delvis om att hantera konflikter som redan finns. Det handlar om att hantera milda konflikter, spänning och motstånd på ett sätt som skapar nya möjligheter och ta vara på energin som finns i spänningen. Kursen är praktiskt inriktad och du kommer att lära dig främst om hur du hanterar situationer där konflikt förekommer mellan individer och i grupper. utöver metoder och färdigheter introduceras till ett förhållningssätt som hjälper dig att hantera såväl det som sker och dina egna reaktioner.

Hantera målkonflikter

Hur kan du hantera konflikter som uppstår när människor vill olika saker? Vad kan du göra för att förebygga att dessa olikheter förstör samarbete och påverka individer? Hur hanterar du situationer som uppstår där processer kör fast? Denna kurs ger dig svar på dessa frågor och hjälper dig att förstå varför spänning och konflikt uppstår för att kunna göra strategiska val innan och under en process. Den är framförallt riktad mot projektledare och dem som leder större processer. 

Den röda tråden i alla kurser

Samverkan och dialog, konflikthantering och förebyggande av konflikter. Dessa ord betyder olika saker för olika människor. Här kan ni läsa mer om hur vi tänker kring dessa och andra centrala begrepp i våra utbildningar.

Du kan också läsa mer om hur du väljer rätt utbildning för dig.

Kontakta oss

Bernard: 0763 16 55 55

e-post

Bernard le Roux:  bernard.leroux@dialogues.se

Kajsa Hansson: kajsa@cnrd.se