Den röda tråden

Dialog och samverkan inom natur- och miljöarbete

 

Kurserna utgår ifrån samma grundtanke att samverkan behövs för att hantera komplexa samhällsfrågor och konflikter. Dialog är sättet som samverkan kan bli hållbar och leda till resultat.

Blädra igenom bildspelet härnere för att se våra grundtankar

 

Vilken utbildning ska jag gå – hur hänger kurserna ihop? 

Att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten är en bred utbildning som ger en bra grund för alla som arbetar med uppdrag där dialog och samverkan behövs. Att leda större och längre samverkansprocesser riktar sig till dig som vill veta mer om hur du kan hantera komplexiteten och eventuell spänning som ofta präglar dessa processer. Metoder för dialog och samverkan är en utbildning som du kan välja om du vill fördjupa dig dialogens hantverk och metoder för att underlätta kommunikation i samverkansprocesser. Att förebygga och hantera konflikter är för dig som vill lära dig mer om hur spänning och konflikt kan förvandlas till möjlighet och hur du kan hantera konfliktsituationer med större självförtroende. Det finns två kurser att välja mellan: en för dig som arbetar med konfliktfyllda samverkansprocesser och behöver mer kunskap om hur du kan hantera konflikt på olika nivåer och en för dig som möter upprörda människor i ditt arbete och behöver leda möten där spänning och motstånd förekommer.

Alla utbildningar bygger på en gemensam förståelse för komplexitet och konflikt och utgår från ett dialogiskt arbetssätt. De fokuserar på praktiska färdigheter och verktyg som grundar sig i beprövad teori och erfarenhet. Deltagarna utgår ifrån egna erfarenheter och kan förvänta sig lära från såväl kursledare som kollegor som brottas med samma utmaningar. Här (länk till www.cnrd.se/utbildningar) kan du läsa mer om hur kurserna hänger ihop och hur du kan välja rätt kurs för dig.

 

Samlade kursanmälningar

Till anmälningar

Kontakta oss

0763 16 55 55