Alla utbildningar

Kursutbud för diverse kurser om naturresursdialog

 

Utbildningar i ramavtalet med Naturvårdsverket

CNRD handhåller (genom sina medlemmar) utbildningar som erbjuds enligt ramavtalet med Naturvårdsverket där såväl Skogsstyrelsen som de flesta länsstryelserna ingår. Parter i ramavtalet kan också beställa skräddarsydda kurser. 

Se alla kurser samt tillfällen som de erbjuds här

Just nu, på grund av regeringens nedskärning av budgeten för naturvård och miljöarbete, har myndigheter begränsad deltagande i utbildningar för personal. Vi var tvungen att minska antalet kurser som erbjuds under 2023.

Kurser som CNRD erbjuder

CNRD erbjuder också kurser för alla som är intresserade av att lära sig mer om olika aspekter av samverkan, dialog och hantering av konflikter i frågor som rör naturresurser. 

Se några kursförslag här

Alla kurser kan anpassas och kombineras för särskilda områden eller grupper. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av att vara värd för någon av dessa kurser eller av att anordna en kurs.

Nu kan du som arbetar med natur och miljö delta i utbildningar om

dialog och samverkan. Här får du information om utbildningarna.

Utbildningarna ges via ramavtal med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Kursdatum och länk till anmälan finns under respektive kurs.

 

Behöver du hjälp med att väja en utbildning som passar dig?  Klicka här.

Är du intresserad av en skräddarsydd kurs/fortbildning för dig och dina kollegor eller din arbetsgrupp/ledningsgrupp? Du kan avropa denna typ av kurs på detta ramavtal, så hör av dig till oss med en förfrågan!

1. Att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap om att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten där vi ofta hanterar komplexa frågor med många aktörer och målkonflikter. 

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som tillsammans med kollegor vill diskutera och lära dig grunderna i att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten. Inga förkunskaper krävs. 

2. Att leda större och längre samverkansprocesser

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att kunna lägga upp, leda och genomföra processer där uppdraget förutsätter samverkan och dialog med andra aktörer.

Utbildningen är interaktiv, och blandar teorier, verktyg och praktiska övningar. Deltagarnas exempel är centrala för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under kursen.

 

 

 

3. Metoder för dialog och samverkan

Denna kurs syftar till att ge en god grund för och utveckla ditt sätt att leda möten som skapar delaktighet och inkludering. Här djupdyker vi i metoder för att skapa delaktighet utifrån det syfte och de behov som finns i din process. 

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som vill lära dig mer om mötesledning, samtal och metoder för god samverkan. 

4.1 Att förebygga och hantera konflikter - konfliktkunskap

 

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att hantera konflikter och agera för att förhindra att konflikter eskalerar och blir destruktiva.

Utifrån en djupare förståelse för konflikter och komplexitet introduceras du till verktyg, metoder och färdigheter för att kunna hantera spänning, motstånd och konflikt

4.2 Att förebygga och hantera konflikter - praktisk konflikthantering

 Denna kurs syftar till att ge en god grund för att hantera konflikter på individnivå.

Kursen lägger fokus på att du praktiskt ska kunna tillämpa konflikthanteringsmetoder. Utifrån en grundförståelse för hur konflikter uppstår och utvecklas introduceras du till metoder för att hantera konflikter som uppstår på individnivå.

 

5. Att utveckla ett dialog- och samverkansbaserat arbetssätt i organisationen - för ledare

Denna kurs syftar till att stärka och fördjupa din ledarroll så att du kan utveckla och stötta organisationen i ett dialog- och samverkans-baserat arbetssätt.

Vi fördjupar kunskap, delar erfarenheter och tar del av modeller och teorier om hur du som chef/ledare bäst arbetar och stöttar i ett dialog- och samverkansbaserat arbetssätt. 

Välj en utbildning som passar dig

Vill du lära dig hantera spänning, motstånd och konflikt?

  • Vill du lära dig hantera spänning, motstånd och konflikt?
  • Möter du ofta människor som är i affekt?
  • Behöver du hantera möten där det förekommer spänning?

Det finns två konfliktkurser med lite olika fokus. Klicka här för att du läsa mer om båda dessa utbildningar. 

Vill du lära metoder för samtalsledning och samverkan?

  • Vill du lära dig metoder för att bättre facilitera samtal eller möten?
  • Vill du utveckla dina färdigheter som samtalsledare?

Läs mer om utbildningen Metoder före dialog och samverkan

När du ska samverka över en längre tid

  • Arbetar du med samverkan mellan myndigheter?
  • Ska du leda samverkansprocesser där myndigheter och aktörer från civilsamhället och näringsliv ingår?
  • Är du nyfiken på hur du kan undvika eller förebygga spänning som ofta uppstår i samverkansprocesser?

Här kan du läsa mer om utbildningen Att leda större och längre samverkansprocesser

Här kan du se alla kurser som ligger utanför ramtavtalet med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna och som kan beställas direkt. Det går såklart även att skräddarsy en egen kurs som passar ert verksamhet och uppfyller era behov av kompetens.

Dessa utbildningar är - just nu - inte sådana som du kan anmäla dig till som individ och beställs av myndigheter, organisationer eller företag. Om du och flera andra visar intresse för en kurs, kan vi anordna den utan problem. Hör av dig om det är någon kurs som intresserar dig. 

Dialogisk förhandling

Många som arbetar med områdesskydd, viltförvaltning, skog, vatten, vidkraft, med flera hamnar i situationer där de försöker övertyga andra att gå med på en åtgärd eller ett beslut. Inte sälan får dessa personer motstånd från den de försöker övertyga.

Förhandling kan ske på ett sätt som bygger på ett dialogiskt förhållningssätt och som leder till att långsiktiga relationer bevaras eller säkras.

Möta komplexa utmaningar - tillsammans

Komplexa problem kan inte lösas ensidigt. Det krävs samverkan mellan alla inblandade aktörer. Samverkan sker inte av sig själv. Det kräver planering och kunskap. 

Denna kurs ger dig förståelse för komplexa frågor, tankar om hur du kan designa en effektiv samverkansprocess, redskap för att leda sådana processer och för att leda möten där ni behöver komma överens och fatta beslut. 

Hantera spänning i fältet

Många som arbetar ute i fältet möter människor som är kritiska, upprörda eller gör motstånd mot arbetet som myndigheter och bolag utför. Spänningen som uppstår kan bero på många olika saker och kan ställa till för uppdrag som ska genomföras samt försämra enskildas arbetsmiljö.

Kursen bidrar till din förståelse för svåra situationer som uppstår i fältet samt ger dig ett förhållningssätt och redskap för att kunna hantera människor i affekt på ett effektivt sätt som även bygger förtroende för en framtidsrelation med personer som du ska samverka med.

Samverkan i naturresursfrågor

Att samverka i naturresursfrågor är en komplex utmaning. Det finns ofta många olika åsikter, starka känslor, skillnader i maktförhållanden, lagar och fler a olika beslutsnivåer att ta hänsyn till. Denna kurs är till för myndigheter, företag och föreningar som är intresserade av att samverka i naturresursfrågor eller förbättra pågående samverkansprocesser. Kursen fokusera på säväl processdesign som samtalsledning och ge praktiska verktyg för att hantera spänning som kan uppstå.

Praktisk konflikthantering

Konflikthantering handlar delvis om att förebygga skadliga konflikter och delvis om att hantera konflikter som redan finns. Det handlar om att hantera milda konflikter, spänning och motstånd på ett sätt som skapar nya möjligheter och ta vara på energin som finns i spänningen. Kursen är praktiskt inriktad och du kommer att lära dig främst om hur du hanterar situationer där konflikt förekommer mellan individer och i grupper. utöver metoder och färdigheter introduceras till ett förhållningssätt som hjälper dig att hantera såväl det som sker och dina egna reaktioner.

Hantera målkonflikter

Hur kan du hantera konflikter som uppstår när människor vill olika saker? Vad kan du göra för att förebygga att dessa olikheter förstör samarbete och påverka individer? Hur hanterar du situationer som uppstår där processer kör fast? Denna kurs ger dig svar på dessa frågor och hjälper dig att förstå varför spänning och konflikt uppstår för att kunna göra strategiska val innan och under en process. Den är framförallt riktad mot projektledare och dem som leder större processer. 

Den röda tråden i alla kurser

Samverkan och dialog, konflikthantering och förebyggande av konflikter. Dessa ord betyder olika saker för olika människor. Här kan ni läsa mer om hur vi tänker kring dessa och andra centrala begrepp i våra utbildningar.

Kontakta oss

Bernard: 0763 16 55 55

e-post

Bernard le Roux:  bernard.leroux@dialogues.se

Kajsa Hansson: kajsa@cnrd.se