Alla utbildningar

Kursutbud för diverse kurser om naturresursdialog

 

Utbildningar inom ramen för avtalet med Naturvårdsverket

Om du arbetar med natur och miljö på länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket har du möjlighet att avropa utbildningar om dialog och samverkan.

Du kan välja mellan olika fördefinierade utbildningar (se mer om innehållet nedan) eller skapa skräddarsydda utbildningar anpassade efter era specifika behov.

Utbildningarna genomförs inom ramen för ett övergripande avtal med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Dialogues och Vulkan Kommunikation & Konfliktvägledning ansvarar för de utbildningar som erbjuds enligt avtalet med Naturvårdsverket, där både Skogsstyrelsen och de flesta länsstyrelser ingår som avtalsparter. De som omfattas av avtalet har även möjlighet att beställa skräddarsydda kurser.

Kontakta oss gärna för mer information om utbildningar.

Standardutbildningar

1. Att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap om att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten där vi ofta hanterar komplexa frågor med många aktörer och målkonflikter. 

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som tillsammans med kollegor vill diskutera och lära dig grunderna i att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten. Inga förkunskaper krävs. 

2. Att leda större och längre samverkansprocesser

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att kunna lägga upp, leda och genomföra processer där uppdraget förutsätter samverkan och dialog med andra aktörer.

Utbildningen är interaktiv, och blandar teorier, verktyg och praktiska övningar. Deltagarnas exempel är centrala för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under kursen.

 

 

 

3. Metoder för dialog och samverkan

Denna kurs syftar till att ge en god grund för och utveckla ditt sätt att leda möten som skapar delaktighet och inkludering. Här djupdyker vi i metoder för att skapa delaktighet utifrån det syfte och de behov som finns i din process. 

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som vill lära dig mer om mötesledning, samtal och metoder för god samverkan. 

4.1 Att förebygga och hantera konflikter - konfliktkunskap

 

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att hantera konflikter och agera för att förhindra att konflikter eskalerar och blir destruktiva.

Utifrån en djupare förståelse för konflikter och komplexitet introduceras du till verktyg, metoder och färdigheter för att kunna hantera spänning, motstånd och konflikt

4.2 Att förebygga och hantera konflikter - praktisk konflikthantering

 Denna kurs syftar till att ge en god grund för att hantera konflikter på individnivå.

Kursen lägger fokus på att du praktiskt ska kunna tillämpa konflikthanteringsmetoder. Utifrån en grundförståelse för hur konflikter uppstår och utvecklas introduceras du till metoder för att hantera konflikter som uppstår på individnivå.

 

5. Att utveckla ett dialog- och samverkansbaserat arbetssätt i organisationen - för ledare

Denna kurs syftar till att stärka och fördjupa din ledarroll så att du kan utveckla och stötta organisationen i ett dialog- och samverkans-baserat arbetssätt.

Vi fördjupar kunskap, delar erfarenheter och tar del av modeller och teorier om hur du som chef/ledare bäst arbetar och stöttar i ett dialog- och samverkansbaserat arbetssätt. 

Välj en utbildning som passar din grupp

Vill du lära dig hantera spänning, motstånd och konflikt?

 • Vill du lära dig hantera spänning, motstånd och konflikt?
 • Möter du ofta människor som är i affekt?
 • Behöver du hantera möten där det förekommer spänning?

Det finns två konfliktkurser med lite olika fokus. Klicka här för att du läsa mer om båda dessa utbildningar. 

Vill du lära metoder för samtalsledning och samverkan?

 • Vill du lära dig metoder för att bättre facilitera samtal eller möten?
 • Vill du utveckla dina färdigheter som samtalsledare?

Läs mer om utbildningen Metoder före dialog och samverkan

När du ska samverka över en längre tid

 • Arbetar du med samverkan mellan myndigheter?
 • Ska du leda samverkansprocesser där myndigheter och aktörer från civilsamhället och näringsliv ingår?
 • Är du nyfiken på hur du kan undvika eller förebygga spänning som ofta uppstår i samverkansprocesser?

Här kan du läsa mer om utbildningen Att leda större och längre samverkansprocesser

Skräddarsydda utbildningar

Ta gärna kontakt med oss om du vill anordna en utbildning för en särskild grupp och vill fokusera på ett område som möter kunskapsbehov hos anställda i ett visst område.

Vi kan samarbeta med er för att komma fram till ett bra upplägg och kan eventuellt hjälpa med att identifiera och kontakta deltagare från andra mydigheter som arbetar med liknande frågor och som vill ansluta sig till en sådan utbildning.

Här är några exempel på skräddarsydda utbildningar som vi har genomfört:

 • Metoder för samverkan och dialog för dem som arbetar med friluftsliv.
 • En kurs i bemötande och hantering av motstånd för personal som är verksamma i naturreservat och nationalparker
 • Bemötande, hantering av motstånd och förhandling – en kurs för anställda som arbetar med områdesskydd
 • Samverkan och konflikthantering – en kurs för personer som arbetar med frågor om vattenkraft
 • En praktisk kurs om hantering av spänning och motstånd för anställda inom länsstyrelsen

Kontakta oss för ett samtal eller för att beställa en skräddarsydd utbildning

Den röda tråden i alla kurser

 

Samverkan och dialog, konflikthantering och förebyggande av konflikter. Dessa ord betyder olika saker för olika människor. Här kan ni läsa mer om hur vi tänker kring dessa och andra centrala begrepp i våra utbildningar.

Kontakta oss

e-post

Skräddarsydda utbildningar
bernard.leroux@dialogues.se

Standardutbildningar 1, 3  &  5
sara@vulkankonflikt.se

Standardutbildningar 2 & 4.1, 4.2
bernard.leroux@dialogues.se

TELEFON

Bernard: 0763 16 55 55

Sara: 070 560 93 17