delområde 3

Metoder för dialog och samverkan

Praktisk information

Mer om kursen

Översikt

Denna kurs syftar till att ge en god grund för och utveckla ditt sätt att leda möten som skapar delaktighet och inkludering. Här djupdyker vi i metoder för att skapa delaktighet utifrån det syfte och de behov som finns i din process. Det kan handla om möten mellan två personer, mindre grupper eller större grupper.

 I utbildningen arbetar vi med hög grad av interaktivitet, vi blandar teorier, verktyg och testar praktiskt. Utbildningen bygger på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och baserar sig på era exempel.

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som vill lära dig mer om mötesledning, samtal och metoder för god samverkan. Denna kurs kan du gå både med och utan förkunskaper.

 

Lärandemål

Lärandemål:

  • Kunna designa ett möte med ett körschema som grund
  • Känna till ett antal metoder och mikrometoder som underlättar dialog och samverkan
  • Kunna göra en egen bedömning om vilka metoder och verktyg som är lämpliga utifrån syfte och mål med ett möte
Aktuella datum

2023

Vi beklagar, men kurserna för 2023 är inställda på grund av för få anmälningar. Denna situation uppstod till följd av myndigheternas beslut att begränsa utbildningar på grund av budgetnedskärningar.

Praktisk information

Fysiska och digitala kurser

Utbildningen ges både som fysisk utbildning och som digital. Du kan välja vilken som passar dig bäst.

Fysisk utbildning: Du deltar i två dagars utbildning med övernattning på konferensanläggning och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

De fysiska träffarna anpassas till coronaläget och rådande restriktioner. De kan därmed komma att bli digitala vid behov.

Digital utbildning: Du deltar i först två sammanhängande digitala dagar och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Kostnad

Fysisk utbildning: 6 800 SEK + moms. Du bokar och betalar själv boende och mat. Rum och mat kommer att finnas reserverat på den aktuella kursanläggningen fram till ett visst datum, därefter ansvarar du själv för att hitta ett boende.   

Digital utbildning: 5 400 SEK + moms. Utbildningen genomförs via zoom. För dig som inte kan installera zoomklienten går det lika bra att delta via webbversionen.

Betalning

Betalning sker mot faktura och fakturaadress anges i samband med anmälan. Fakturering sker alltid i slutet av den månad som kursens två huvuddagar har genomförts. Betaltid 30 dagar, ingen fakturaavgift. Deltagaren ansvarar för betalning av boende och mat, vilket sker i överenskommelse med aktuell kursanläggning.

Anpassning till deltagarna 

I samband med anmälan ber utbildningsanordnarna om lite information för att kunna anpassa utbildningen efter de anmälda deltagarna.

Kursmaterial

Kursmaterial för kursen skickas ut i digital form i förväg. Vi värnar om miljö och väljer att inte dela ut tryckt material. Utöver kursmaterialet kommer deltagare att få tillgång till vår resursbank där det finns videomaterial, texter och interaktiva bildspel.

Utvärdering

Efter utbildningen ber vi dig fylla i en utvärdering och därefter får du ett intyg på att du har deltagit i utbildningen.

Vad du kan förvänta dig

  • Lunch och fika på fysiska kurser
  • Stöd från kursledare mellan kurstillfällen
  • Kursmaterial och anteckningar
  • Tillgång till en resurssida för kursdeltagare

Kursupplägg

I förväg

Alla kursdeltagare får kursmaterial i förväg. Vi väljer att skicka materialet i digital form som PDF eller e-bok med hänsyn till miljön.

Under dag 1 kommer vi att jobba i ett Open Space för att samla in alla deltagares erfarenheter kring lyckade metoder i olika sammanhang. Om du har möjlighet kan du förbereda dig genom att tänka igenom vilka metoder du använt och tyckt fungerat i olika situationer.

Dag 1

Under den första dagen lär vi känna varandra och de utmaningar vi står inför i vårt dagliga arbete. Du delar med dig av den egna vardagen och teori blandas med praktiska erfarenhetsutbyten. Vi går igenom vad samverkan är och bygger ett gemensamt Open Space där deltagarna tillsammans arbetar med att ta fram goda exempel på metoder och verktyg som har varit till hjälp i din vardag. I samband med redovisningen sorterar vi in metoderna utifrån var i en samverkansprocess de är mest hjälpsamma.

Dag 2

Vi fortsätter vårt arbete med att fördjupa oss i inkludering och delaktighet. Därefter får du fundera på din egen vardag och de utmaningar du står inför. Utifrån det du kommer fram till börjar du bygga ett körschema för ett kommande möte (med hjälp av metodstöd, kollegor och kursledare). Står du inför att just påbörja ett arbete och därmed inte har något eget möte att jobba med, så kommer du att få delta i en av dina kollegors planering och bidra däri.

Under dag 1 & 2 testar vi tillsammans under kursen flera olika metoder som du sedan kan ta med dig hem. Alla metoder som presenteras och tas fram under kursen samlas i en resursbank som du får tillgång till efter kursen.

Hemuppgift

Mellan den första träffen och den första digitala uppföljningsdagen får du välja ut en metod att träna på i din egen verksamhet. Du kommer att tilldelas studiekompisar och ni ses minst en gång tillsammans för att diskutera hemuppgiften innan vi ses igen under de uppföljande kursdagarna.

Dag 3 (uppföljningshalvdag 1)

Denna halvdag fokuserar på vad som har hänt sen sist och hur man kan använda ”fysiska metoder” digitalt. Vi funderar också över do’s and don’ts i ett digitalt möte.

Dag 4 (uppföljningshalvdag 2)

Under denna halvdag går vi igenom uppföljning och utvärdering i samverkansprocesser. Kursledarna presenterar digitala verktyg för uppföljning och utvärdering, och du får tid att fundera över ditt eget behov av uppföljning.

Utvärdering och intyg

Som kursdeltagare kommer du att, utöver den direkta utvärderingen på plats, ombes att utvärdera utbildningen i sin helhet. De som fyller i utvärderingen får som tack ett kursintyg för genomförd kurs skickat till sig (valbart i digitalt eller pappersform).

 

Om dina kursledare

Sara Hommen

Sara är grundare av Vulkan Kommunikation & Konfliktvägledning

 Hon är miljökommunikatör och har vidareutbildat sig inom konfliktkunskap och medling i svårlösta samhällskonflikter. Hennes intresse ligger i att utforska de djupa meningsskiljaktigheter som vi ofta möter inom naturresursförvaltning och samhällsplanering. Hon arbetar med att skapa reflekterande lärandeprocesser som leder till verklig förändring genom att nå ner till djupet. Hon har tio års erfarenhet av statlig förvaltning och en livstid av privat företagande.

 Saras utbildning och fortbildning ger henne en bred palett av områden som kompletterar varandra väl – kommunikation, förändringsledning och konfliktkunskap. Med denna kompetens arbetar hon med design av delaktighetsprocesser från ax till limpa, genomför dem och hanterar konflikter vid behov.

Malin von Essen

Sedan 2013 arbetar Malin som facilitator i det egna företaget Malin von Essen AB. Huvudinriktningen är att hjälpa grupper att hantera komplexa frågor kopplat till nyttjande och förvaltning av naturresurser.

Malin är jägmästare (MSc in Forestry, SLU), journalist (JMK, Stockholms universitet) och Certifierad facilitator (CPFTM)

Malin har 20 års erfarenhet av att arbeta med kommunikationsfrågor i skogssektorn bland annat i rollen som kommunikationsstrateg och kommunikationschef. Hon har många års erfarenhet av ledningsgruppsarbete