delområde 2

Att leda större och längre samverkansprocesser

Praktisk information

Mer om kursen

Översikt

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att kunna lägga upp, leda och genomföra processer där uppdraget förutsätter samverkan och dialog med andra aktörer.

Utbildningen är interaktiv, och blandar teorier, verktyg och praktiska övningar. Deltagarnas exempel är centrala för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under kursen.

Läs mer om kursupplägget

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och är processledare och redan idag arbetar med längre samverkans- och dialogprocesser. Den riktar sig också till dig som står inför en längre samverkansprocess.

Lärandemål

Efter utbildningen är målet att du ska

  • förstå din roll som ledare av dialog- och samverkansprocesser som påverkas av samhällets komplexitet
  • förstå vad komplexa utmaningar innebär för att kunna fatta strategiska beslut i såväl planeringen som genomförandet av längre samverkansprocesser
  • känna till verktyg som kan användas i förberedning och genomförandet av längre samverkansprocesser och förstå hur de kan vara ett stöd i ditt arbete 
  • förstå varför spänning uppstår i längre processer för att kunna förhindra att de påverkar processen negativt 
  • förstå grunderna till ledning av längre samverkansprocesser för att kunna designa och anpassa processen och delar av processen. 

Praktisk information

Fysiska och digitala kurser

Utbildningen ges både som fysisk utbildning och som digital. Du kan välja vilken som passar dig bäst.

Fysisk utbildning: Du deltar i två dagars utbildning med övernattning på konferensanläggning och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Digital utbildning: Du deltar i först två sammanhängande digitala dagar och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Kostnad och betalning

För standdardkurser är kosnaden enligt ramavtalet 6 800 kronor (+ moms) per person. Du bokar och betalar själv boende och mat. För digitala utbildningar är kostnaden 5 400 kronor per person. Digitala Utbildningar genomförs via zoom. För dig som inte kan installera zoomklienten går det lika bra att delta via webbversionen.

För skräddarsydda kurser utgår vi ifrån en dagpris som motsvarar priser för standardkurser. 

Vi skickar en elektronisk faktura till den som beställer utbildningen. 

Anpassning till deltagarna

I samband med anmälan ber utbildningsanordnarna om lite information för att kunna anpassa utbildningen efter de anmälda deltagarna.

Kursmaterial

Kursmaterial för kursen skickas ut i digital form i förväg. Vi värnar om miljö och väljer att inte dela ut tryckt material. Utöver kursmaterialet kommer deltagare att få tillgång till vår en webbsida där det finns videomaterial, texter och interaktiva bildspel.

Utvärdering

Efter utbildningen ber vi dig fylla i en utvärdering och därefter om så önskas får deltagare ett intyg på att de har deltagit i utbildningen.

Vad du kan förvänta dig

  • Lunch och fika på fysiska kurser
  • Stöd från kursledare mellan kurstillfällen
  • Kursmaterial och anteckningar
  • Tillgång till en resurssida för kursdeltagare

Kursinnehåll och upplägg

I förväg

Alla kursdeltagare får kursmaterial i förväg. Vi valde att skicka materialet i digital form som PDF eller e-bok med hänsyn till miljön.

Vi kommer också att ta kontakt med deltagare för att ta reda på deras erfarenhet av längre dialog- och samverkansprocesser och eventuella problem som de upplever. Vår förhoppning är att deltagare tar med sig ett befintlig case/fall som de jobbar med. För dem som inte arbetar aktiv med längre samverkansprocesser följer vi ett case som bygger på flera verkliga fall.

På utbildningen får deltagare smaka på metoder och testa verktyg. De får den nödvändiga teorin som behövs och kan läsa mer i kursmaterial och på en resursbank om de är intresserade. Kursen är praktiskt och tanken är att involvera deltagare i aktiviteter snarare än att utsätta dem för långa föreläsningar.

Dag 1 (klicka nedanför för att läsa mer)

Läs mer

Vi börjar på dag 1 med en kontextanalys där vi undersöker frågans art (om den är komplex, komplicerad eller enkel), analysera nivån av spänning, motstånd och konflikt, graden av delaktighet som behövs och syftet med processen. Vi presenterar olika verktyg som deltagare sen kan använda i fall de arbetar eller kommer att arbeta med.

Deltagare börjar att arbeta med sina egna case och vi undersöker hur vi hantera olika perspektiv eller sätt att se på en fråga eller uppdrag samt olika sätt att ta reda på perspektiven och hur vi enkelt kan kartlägga aktörer med en aktörskarta. Vi introducerar också ett dialogiskt förhållningssätt som kan användas i alla längre samverkansprocesser.

Dag 2

Vi fortsätter vårt arbete med individuella case och presentera modeller för att förstå vikten av relationer samt kommunikativa medel som kan användas i processens olika faser. Vi fördjupar oss i förhållningssättets olika delar och introducera en modell – med dialog som grund – som kan användas för att designa samverkansprocesser.

Dialog syftar mot att förstå en utmaning på större djup – det vill säga att inte snabbt gå över till åtgärder och beslut. Vi presentera olika sätt att använda dialog just för att tillsammans identifiera problemet och att (tillsammans) leta efter potentiella förbättringar. Processen behöver sedan bli mer konkret och komma till en punkt där samverkansgruppen bestämmer sig för åtgärder, överenskommelser, åtaganden eller förslag. Vi presenterar tanken om ett adaptivt sätt att testa det en kommit fram till (prototypande) innan deltagare får uppgiften att designa en process (som påbörjas på kursen och som de tar med som hemläxa). Dagen avslutas med att reflektera över lärdomar samt frågor som kvarstår.

Uppföljning 

Denna halvdag bygger på behoven i gruppen. Det finns utrymme för frågor, stöd, förtydligande och övning av metoder.

Utvärdering och intyg

Vi kommer att be kursdeltagare att utvärdera utbildningen. Alla som gör utvärderingen får ett tryckt intyg.

Om kursledaren

Bernard le Roux

Bernard är grundare av Dialogues AB (svb) en icke-vinstutdelande bolag som fokuserar på att hantera komplexa samhällsfrågor och -konflikter genom dialog.

Bernard har en bakgrund som jurist, medlare och lärare och har arbetat med medling, konflikthantering, förhandling och dialog i över 25 år. I alla dessa områden är det dialog som är verktyget för att få människor som vill något tillsammans att samverka mot kreativa lösningar.

Bernard har arbetat med komplexa samhällskonflikter såväl i Sverige som internationellt. Lokalt arbetar han med ett uppdrag om rovdjurskonflikter samt med dialog i komplexa frågor i såväl den offentliga som privata sektorer. Han har lett kurser i medling, processledning, facilitering och förhandling i över 20 år.