delområde 4

Två olika kurser om att förebygga och hantera konflikter

Vill du lära dig mer om hur du kan förebygga och hantera konflikter som uppstår i ditt arbete?

Utbildningen Förebygga och hantera konflikter erbjuds som fysisk och digital kurs och fokuserar på att öka din förståelse för varför spänning, motstånd och konflikt uppstår. Med den förståelse kan du förebygga att de blir destruktiva samt hantera situationer som präglas av konflikt.

Du kommer att lära dig se potentialen som konflikt medför och få konkreta verktyg för att kunna förvandla spänningsfyllda situationer till möjlighet för utveckling. Med en djupare förståelse för konflikt kommer du att kunna bemöta dessa situationer med mer självförtroende och minskar stressen som konflikter ofta medför för individer och arbetsgrupper.

För deltagare som vill fördjupa sig och veta mer finns bakgrundsmaterial i form av interaktiva bildspel, videos och texter som de kan ta del av i efterhand.

Här får du mer information om denna utbildning, dina kursledare och hur du kan anmäla dig.

Är möten med människor i affekt en del av din vardag?

Utbildningen Förebygga och hantera konflikter på individnivå riktar sig mot dig som möter människor som är upprörda, arga, oroliga eller kritiska i din vardag. Det kan handla om enskilda möten eller möten med större grupper.

Utbildning erbjuds enbart som fysisk kurs över två heldagar med två digitala halvdagar som uppföljning. På utbildningen lär du dig enkla praktiska samtalsmetoder som hjälper dig att hantera jobbiga situationer som uppstår i dina möten med människor i fältet. Dessa metoder grundar sig i konfliktteori och ett tydligt förhållningssätt och kan vara användbara även på din arbetsplats.

Kursdeltagare får tillgång till bakgrundsmaterial i form av interaktiva bildspel, videos och texter men vår fokus på kursen är att du ska lära dig enkla medel för att förebygga och de-eskalera situationer som präglas av spänning, motstånd och konflikt.

Här får du mer information om utbildningen, kursledare och om hur du kan anmäla dig.