delområde 4

Att hantera och förebygga konflikter – konfliktkunskap

Praktisk information

Konfliktutbildningar

Översikt

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att hantera konflikter och agera för att förhindra att konflikter eskalerar och blir destruktiva.

Utifrån en djupare förståelse för konflikter och komplexitet introduceras du till verktyg, metoder och färdigheter för att kunna hantera spänning, motstånd och konflikt 

 • i processer där frågan är infekterad eller konfliktfylld
 • där målkonflikter och djupare värderingsmotsättningar påverkar processer
 • där konflikter uppstår i din organisation och i samverkansgrupper som följd av externa konflikter
 • där medarbetare måste hantera sin egen stress på grund av externa konflikter.

Efter kursen ska deltagarna kunna arbeta med konfliktfyllda processer och på ett mer medvetet sätt göra strategiska val gällande upplägg, möten och samtal, samt interna motsättningar. 

Utbildningen är interaktiv, och blandar teorier, verktyg och praktiska övningar. Deltagarnas exempel är centrala för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under kursen. 

Om kursupplägget

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som behöver förstå konflikt, förebygga och hantera konflikter i ditt arbete med processer som involverar flera intressenter samt hantering och strategiska val för att förebygga konflikter i egen organisation och projekt.

Lärandemål

Efter utbildningen är målet att du ska:

 • förstå hur konflikter uppstår och påverkar processen och berörda parter 
 • känna till metoder för att förebygga konflikt och hantera konflikt
 • kunna hantera målkonflikter, konflikter mellan parter, konflikter i egen organisation och agera på ett sätt som motverkar upptrappningen av spänning eller konflikt
 • förstå vikten av ett välgrundat förhållningssätt och kunna integrera det i ditt eget arbete.

Praktisk information

Fysiska och digitala kurser

Utbildningen ges både som fysisk utbildning och som digital. Du kan välja vilken som passar dig bäst.

Fysisk utbildning: Du deltar i två dagars utbildning med övernattning på konferensanläggning och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Digital utbildning: Du deltar i först två sammanhängande digitala dagar och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Kostnad och betalning

För standdardkurser är kosnaden enligt ramavtalet 6 800 kronor (+ moms) per person. Du bokar och betalar själv boende och mat. För digitala utbildningar är kostnaden 5 400 kronor per person. Digitala Utbildningar genomförs via zoom. För dig som inte kan installera zoomklienten går det lika bra att delta via webbversionen.

För skräddarsydda kurser utgår vi ifrån en dagpris som motsvarar priser för standardkurser. 

Vi skickar en elektronisk faktura till den som beställer utbildningen. 

Anpassning till deltagarna

I samband med anmälan ber utbildningsanordnarna om lite information för att kunna anpassa utbildningen efter de anmälda deltagarna.

Kursmaterial

Kursmaterial för kursen skickas ut i digital form i förväg. Vi värnar om miljö och väljer att inte dela ut tryckt material. Utöver kursmaterialet kommer deltagare att få tillgång till vår en webbsida där det finns videomaterial, texter och interaktiva bildspel.

Utvärdering

Efter utbildningen ber vi dig fylla i en utvärdering och därefter om så önskas får deltagare ett intyg på att de har deltagit i utbildningen.

Vad du kan förvänta dig

 • Lunch och fika på fysiska kurser
 • Stöd från kursledare mellan kurstillfällen
 • Kursmaterial och anteckningar
 • Tillgång till en resurssida för kursdeltagare

Kursupplägg

I förväg

Alla kursdeltagare får kursmaterial i förväg. Vi valde att skicka materialet i digital form som PDF eller e-bok med hänsyn till miljön.

Vi kommer också att ta kontakt med deltagare för att ta reda på konfliktsituationer som de upplever i sitt arbete. Vår förhoppning är att deltagare delar med sig av aktuella exempel på konflikter och spänningsfyllda situationer med andra på kursen.

På utbildningen får deltagare lära sig enkla metoder för konflikthantering och testa verktyg. De får den nödvändiga teorin och kan läsa mer i kursmaterial och på en resursbank om de är intresserade. Kursen är praktiskt och tanken är att involvera deltagare i aktiviteter snarare än att utsätta dem för långa föreläsningar.

För enkelhets skull använder vi genomgående begreppet konflikt för att prata om all spänning, motstånd och olika grader av konflikt.

Dag 1 (klicka på fälte nedan för att läsa mer)

Läs mer

Vi börjar på dag 1 med ett samtal om hur samhällsförändringar påverkar dem som är anställda på myndigheter. Deltagare tas igenom en konfliktsituation som de själva är bekanta med för att få en introduktion till en enkel konflikthanteringsmodell. Vi arbetar med samma modell i större detalj under resterande kursen.

Efter lunch introducerar vi såväl det dialogiska förhållningssättet och några grundläggande färdigheter som en kan använda i alla konfliktsituationer. Vi bygger också förståelse för hur konflikter uppstår och utvecklar genom att använda analysverktyg som deltagare kan ha nytta av i sitt arbete. Vi avslutar dagen med ett samtal om hur vi (och andra) reagerar när det blir konflikt och vad vi kan göra för att förebygga upptrappning av konflikten.

Dag 2

Vi fortsätter på dag 2 med att testa resterande grundfärdigheter och dialogen som är nödvändig för att komma till konfliktens orsaker och effekter och för att kunna hitta hållbara hanteringssätt. Det är viktigt att komplexitet inte underskattas. För den anledning använder vi en enkel komplexitetsanalys för att sedan fundera tillsammans kring en processlogik för att hantera såväl mindre som större konflikter. Målkonflikter och lagstiftning är de sista ämnen på andra dagen.

Hemläxa

Mellan de första två heldagar och uppföljningsdag 2 kommer kursdeltagare att prova färdigheter de har lärt sig och observera konfliktsituationer. Vi tar upp deras upplevelser och observationer på dag 4.  

Dag 3 (uppföljningshalvdag med fokus på den digitala världen)

Denna halvdag fokuserar på sociala medier och spridning av hat och hot samt hur konflikthantering fungerar i den digitala världen.

Dag 4 (uppföljningshalvdag #2)

Denna halvdag bygger på behoven i gruppen. Det finns utrymme för frågor, stöd, förtydligande och övning av metoder.

Utvärdering och intyg

Vi kommer att be kursdeltagare att utvärdera utbildningen. Alla som gör utvärderingen får ett tryckt intyg. 

Om kursledaren

Bernard le Roux

Bernard är grundare av Dialogues AB (svb) en icke-vinstutdelande bolag som fokuserar på att hantera komplexa samhällsfrågor och -konflikter genom dialog.

Bernard har en bakgrund som jurist, medlare och lärare och har arbetat med medling, konflikthantering, förhandling och dialog i över 25 år. I alla dessa områden är det dialog som är verktyget för att få människor som vill något tillsammans att samverka mot kreativa lösningar.

Bernard har arbetat med komplexa samhällskonflikter såväl i Sverige som internationellt. Lokalt arbetar han med ett uppdrag om rovdjurskonflikter samt med dialog i komplexa frågor i såväl den offentliga som privata sektorer. Han har lett kurser i medling, processledning, facilitering och förhandling i över 20 år.