delområde 4

Att förebygga och hantera konflikter – praktisk konflikthantering

Praktisk information

Konfliktutbildningar

Översikt

Denna kurs syftar till att ge en god grund för att hantera konflikter på individnivå.

Kursen lägger fokus på att du praktiskt ska kunna tillämpa konflikthanteringsmetoder. Utifrån en grundförståelse för hur konflikter uppstår och utvecklas introduceras du till metoder för att hantera konflikter som uppstår på individnivå. Det kan handla om

 • möten med enskilda personer
 • konflikter mellan medarbetare och i arbetslag
 • kommunikation med intressegrupper.

Läs mer om kursupplägget

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som möter människor som är upprörda, kritiska, motstridiga eller aggressiva och vill lära dig praktiska metoder och tips för att hantera situationer som uppstår i samband med dessa möten. 

 

Lärandemål

Efter utbildningen är målet att du ska kunna

 • förstå hur konflikter uppstår och påverkar berörda parter
 • kunna använda metoder för att förebygga konflikt, hantera konflikt och använda dess potential
 • kunna hantera konflikter i möten med enskilda personer, på möten och i arbetsgrupper
 • kunna använda metoder och verktyg som ökar självförtroendet i hantering av spänning, motstånd och konflikt som anställda i myndigheter upplever i sitt arbete.

Praktisk information

Fysiska och digitala kurser

Utbildningen ges både som fysisk utbildning och som digital. Du kan välja vilken som passar dig bäst.

Fysisk utbildning: Du deltar i två dagars utbildning med övernattning på konferensanläggning och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Digital utbildning: Du deltar i först två sammanhängande digitala dagar och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Kostnad och betalning

För standdardkurser är kosnaden enligt ramavtalet 6 800 kronor (+ moms) per person. Du bokar och betalar själv boende och mat. För digitala utbildningar är kostnaden 5 400 kronor per person. Digitala Utbildningar genomförs via zoom. För dig som inte kan installera zoomklienten går det lika bra att delta via webbversionen.

För skräddarsydda kurser utgår vi ifrån en dagpris som motsvarar priser för standardkurser. 

Vi skickar en elektronisk faktura till den som beställer utbildningen. 

Anpassning till deltagarna

I samband med anmälan ber utbildningsanordnarna om lite information för att kunna anpassa utbildningen efter de anmälda deltagarna.

Kursmaterial

Kursmaterial för kursen skickas ut i digital form i förväg. Vi värnar om miljö och väljer att inte dela ut tryckt material. Utöver kursmaterialet kommer deltagare att få tillgång till vår en webbsida där det finns videomaterial, texter och interaktiva bildspel.

Utvärdering

Efter utbildningen ber vi dig fylla i en utvärdering och därefter om så önskas får deltagare ett intyg på att de har deltagit i utbildningen.

Vad du kan förvänta dig

 • Lunch och fika på fysiska kurser
 • Stöd från kursledare mellan kurstillfällen
 • Kursmaterial och anteckningar
 • Tillgång till en resurssida för kursdeltagare

Kursupplägg

Denna utbildning riktar sig specifikt till alla som möter konflikt i sin kontakt med människor i sitt dagliga arbete. Det kan handla om att bemöta individer i affekt eller hantera klagomål, kritik och aggression. Vi fokuserar också på konflikt som uppstår på möten och i mindre grupper.

I förväg

Alla kursdeltagare får kursmaterial i förväg. Vi valde att skicka materialet i digital form som PDF eller e-bok med hänsyn till miljön.

Vi kommer också att ta kontakt med deltagare för att ta reda på konfliktsituationer som de upplever i sitt arbete. Vår förhoppning är att deltagare delar med sig av aktuella exempel på konflikter och spänningsfyllda situationer med andra på kursen.

På utbildningen får deltagare lära sig enkla metoder för konflikthantering och testa verktyg. De får den nödvändiga teorin och kan läsa mer i kursmaterial och på en resursbank om de är intresserade. Kursen är praktiskt och tanken är att involvera deltagare i aktiviteter snarare än att utsätta dem för långa föreläsningar.

För enkelhets skull använder vi genomgående begreppet konflikt för att prata om all spänning, motstånd och olika grader av konflikt.

Dag 1 (klicka på fältet nedan för att läsa mer)

Läs mer

Vi börjar utbildningen med att få förståelse för kontexten som deltagare befinner sig i och för anledningen till att konflikter uppstår. Det är nödvändigt för att kunna dämpa spänning eller de-eskalera konflikter. Resterande dagen ägnas åt att testa olika sätt att hantera konfliktsituationer som uppstår när vi möter upprörda människor och deltagare testar olika grundläggande färdigheter.

Dag 2

På förmiddagen fokuserar vi på gruppdynamik och hur konflikter yttrar sig och kan hanteras på möten. Vi bygger på färdigheter som lärdes på första dagen och lägger till några metoder för att förebygga och hantera konflikter på möten.

På eftermiddag samlar vi erfarenheter från deltagare gällande konflikter i arbetsgrupper och på arbetsplatsen, pratar om härskarteknik och hur den kan hanteras och lär ett sätt att fatta beslut som inkluderar den kritiska eller minoritetens röst i en grupp. Dagen avslutas med en reflektion över det vi har lärt oss.

Hemläxa

Mellan de första två heldagar och uppföljningsdag 2 kommer kursdeltagare att prova färdigheter de har lärt sig och observera konfliktsituationer. Vi tar upp deras upplevelser och observationer på dag 4.  

Dag 3 (uppföljningshalvdag med fokus på den digitala världen)

Denna halvdag fokuserar på hur medarbetare förhåller sig till media och sociala medier, hur en kan hantera påhopp och trakasserier som sker i digitala medier samt hur en kan hantera spänning och konflikt på digitala möten och använda det digitala för att förebygga konflikter.

Dag 4 (uppföljningshalvdag #2)

Denna halvdag bygger på behoven i gruppen. Det finns utrymme för frågor, stöd, förtydligande och övning av metoder.

Utvärdering och intyg

Vi kommer att be kursdeltagare att utvärdera utbildningen. Alla som gör utvärderingen får ett tryckt intyg. 

Om kursledaren

Bernard le Roux

Bernard är grundare av Dialogues AB (svb) en icke-vinstutdelande bolag som fokuserar på att hantera komplexa samhällsfrågor och -konflikter genom dialog.

Bernard har en bakgrund som jurist, medlare och lärare och har arbetat med medling, konflikthantering, förhandling och dialog i över 25 år. I alla dessa områden är det dialog som är verktyget för att få människor som vill något tillsammans att samverka mot kreativa lösningar.

Bernard har arbetat med komplexa samhällskonflikter såväl i Sverige som internationellt. Lokalt arbetar han med ett uppdrag om rovdjurskonflikter samt med dialog i komplexa frågor i såväl den offentliga som privata sektorer. Han har lett kurser i medling, processledning, facilitering och förhandling i över 20 år.