delområde 1

Att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten

Praktisk information

Översikt

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap om att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten där vi ofta hanterar komplexa och utmanande frågor med många aktörer och målkonflikter. Vi går igenom förutsättningar för att hantera komplexitet, vad som krävs för inkludering och du får personliga verktyg för att utveckla den egna dialogförmågan.

I utbildningen arbetar vi med hög grad av interaktivitet, vi blandar teorier, verktyg och testar praktiskt. Utbildningen bygger på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och baserar sig på deltagarnas exempel.

Mer om utbildningens innehåll

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på en länsstyrelse, Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket och som tillsammans med kollegor vill diskutera och lära dig grunderna i att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten. Inga förkunskaper krävs.

Lärandemål

Lärandemål:

  • Känna till varför komplexa frågor, så som miljöfrågor, förutsätter samverkan
  • Känna till ett antal metoder och mikrometoder som underlättar dialog och samverkan
  • Förstå hur du kan arbeta i dialog och samverkan i den statliga rollen och i din egen verksamhet
  • Kunna göra bedömning av vilka processer som kräver dialog och samverkan
  • Kunna välja lämpliga metoder och verktyg utifrån olika förutsättningar
  • Kunna designa ett möte som är inkluderande

Praktisk information

Fysiska och digitala kurser

Utbildningen ges både som fysisk utbildning och som digital. Du kan välja vilken som passar dig bäst.

Fysisk utbildning: Du deltar i två dagars utbildning med övernattning på konferensanläggning och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Digital utbildning: Du deltar i först två sammanhängande digitala dagar och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Kostnad och betalning

För standdardkurser är kosnaden enligt ramavtalet 6 800 kronor (+ moms) per person. Du bokar och betalar själv boende och mat. För digitala utbildningar är kostnaden 5 400 kronor per person. Digitala Utbildningar genomförs via zoom. För dig som inte kan installera zoomklienten går det lika bra att delta via webbversionen.

För skräddarsydda kurser utgår vi ifrån en dagpris som motsvarar priser för standardkurser. 

Vi skickar en elektronisk faktura till den som beställer utbildningen. 

Anpassning till deltagarna

I samband med anmälan ber utbildningsanordnarna om lite information för att kunna anpassa utbildningen efter de anmälda deltagarna.

Kursmaterial

Kursmaterial för kursen skickas ut i digital form i förväg. Vi värnar om miljö och väljer att inte dela ut tryckt material. Utöver kursmaterialet kommer deltagare att få tillgång till vår en webbsida där det finns videomaterial, texter och interaktiva bildspel.

Utvärdering

Efter utbildningen ber vi dig fylla i en utvärdering och därefter om så önskas får deltagare ett intyg på att de har deltagit i utbildningen.

Vad du kan förvänta dig

  • Lunch och fika på fysiska kurser
  • Stöd från kursledare mellan kurstillfällen
  • Kursmaterial och anteckningar
  • Tillgång till en resurssida för kursdeltagare

Kursupplägg

Dag 1 

Under den första dagen lär vi känna varandra och de utmaningar vi står inför i vårt dagliga arbete. Du delar med dig av den egna vardagen och teori blandas med praktiska erfarenhetsutbyten. Vi går igenom begreppen ”dialog” och ”samverkan” för att skapa klarhet kring vad de två begreppen betyder och i vilka situationer vi använder oss av dem. Vi går också igenom samverkansprocessen och vilka saker som är viktiga att tänka på när vi hanterar komplexa frågor. Tillsammans jobbar ni sedan med att skapa ett förslag till mötesupplägg för ett kommande möte.

Dag 2 

Vi fortsätter arbetet med att gå djupare in i dialogen och de kommunikativa kunskaper man behöver för att få till de goda samtal som behövs i en fungerande samverkan. Vi tittar på målkonflikter och hur vi som tjänstepersoner kan hantera detta i vår vardag.  Du får också information om en hemuppgift inför den sista träffen.

Hemuppgift

Mellan den första träffen och den första digitala uppföljningsdagen får du välja ut något från kursen att träna på i din egen verksamhet. Vi går igenom uppgiften i slutet av dag 2. Du kommer att tilldelas studiekompisar och ni kommer överens om ett datum att ses minst en gång tillsammans för att diskutera hemuppgiften innan vi ses igen under de uppföljande kursdagarna.

Dag 3 (uppföljningshalvdag # 1 )

Vi följer upp hur det har gått sedan förra gången vi sågs. Vi tittar på maktbegreppet och hur man kan tänka kring uppföljning av dialog och samverkan.

Dag 4 (uppföljningshalvdag # 2 )

Vi diskuterar hemuppgiften och tittar vidare på uppföljning och utvärdering av dialog och samverkan.

Om dina kursledare

Sara Hommen

Sara är grundare av Vulkan Kommunikation & Konfliktvägledning

 Hon är miljökommunikatör och har vidareutbildat sig inom konfliktkunskap och medling i svårlösta samhällskonflikter. Hennes intresse ligger i att utforska de djupa meningsskiljaktigheter som vi ofta möter inom naturresursförvaltning och samhällsplanering. Hon arbetar med att skapa reflekterande lärandeprocesser som leder till verklig förändring genom att nå ner till djupet. Hon har tio års erfarenhet av statlig förvaltning och en livstid av privat företagande.

 Saras utbildning och fortbildning ger henne en bred palett av områden som kompletterar varandra väl – kommunikation, förändringsledning och konfliktkunskap. Med denna kompetens arbetar hon med design av delaktighetsprocesser från ax till limpa, genomför dem och hanterar konflikter vid behov.

Jonas Roth Sjöblom

Jonas har sedan millennieskiftet startat och drivit ett antal företag inom ledarskap och organisation. Nu driver han Vindöga Management som fokuserar på facilitering, lärande, ledarskap, organisationsutveckling och kommunikation. Han har lång erfarenhet av arbete i små och stora globala organisationer, statliga som privata, ofta i ledande roller, som VD eller aktiv i ledningsgruppen.

Jonas är molekylärbiolog och har doktorerat i organisationsteori med fokus på lärande mellan människor och organisationer. Han har under åren byggt på med diverse utbildningar inom förändringsledarskap, facilitering, coachning och kommunikation. Han är den enda i Sverige som får certifiera facilitatorer genom det internationella organet IAF och är idag involverat i många olika projekt där dialog och samverkan är förutsättningar för önskat resultat.