delområde 5

Att utveckla ett dialog och samverkansbaserat arbetssätt i organisationen – för ledare

Praktisk information

Översikt

Denna kurs syftar till att stärka och fördjupa din ledarroll så att du kan utveckla och stötta organisationen i ett dialog- och samverkans-baserat arbetssätt.

Vi fördjupar kunskap, delar erfarenheter och tar del av modeller och teorier om hur du som chef/ledare bäst arbetar och stöttar i ett dialog- och samverkansbaserat arbetssätt. Alla träffar bygger på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och baserar sig på deltagarnas exempel. Under lärtillfällena arbetar vi med hög grad av interaktivitet, vi blandar teorier, verktyg och testar praktiskt. 

 

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig i ledande position på Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen och som tillsammans med kollegor vill diskutera utmaningar och möjligheter med att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten. Forskningsbaserad teoretisk kunskap vävs in i samtalen. Ingen förkunskap krävs. Du behöver inte ha en chefsbefattning.

Även du som redan har gedigen erfarenhet av samverkan får  gärna delta i dessa workshopar. Med din kunskap och erfarenhet kan du bidra till andras lärande och se till att alla kollegor får ta del av den samlade kunskapen som finns i organisationen.

Lärandemål

Lärandemål:

  • Att känna till vilka möjligheter och konsekvenser dialog och samverkan kan ge för myndigheten och för den egna verksamheten
  • Att veta hur process, beslut och förankring fungerar utifrån ett dialog- och samverkansbaserat förhållningssätt
  • Att kunna bedöma när dialog och samverkan är ett passande arbetssätt i den egna verksamheten
  • Att kunna prioritera och resurssätta samverkansinsatser, samt stötta medarbetare i att kunna planera för robusta dialog- och samverkansprocesser

Praktisk information

Fysiska och digitala kurser

Utbildningen ges både som fysisk utbildning och som digital. Du kan välja vilken som passar dig bäst.

Fysisk utbildning: Du deltar i två dagars utbildning med övernattning på konferensanläggning och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Digital utbildning: Du deltar i först två sammanhängande digitala dagar och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

Kostnad och betalning

För standdardkurser är kosnaden enligt ramavtalet 6 800 kronor (+ moms) per person. Du bokar och betalar själv boende och mat. För digitala utbildningar är kostnaden 5 400 kronor per person. Digitala Utbildningar genomförs via zoom. För dig som inte kan installera zoomklienten går det lika bra att delta via webbversionen.

För skräddarsydda kurser utgår vi ifrån en dagpris som motsvarar priser för standardkurser. 

Vi skickar en elektronisk faktura till den som beställer utbildningen. 

Anpassning till deltagarna

I samband med anmälan ber utbildningsanordnarna om lite information för att kunna anpassa utbildningen efter de anmälda deltagarna.

Kursmaterial

Kursmaterial för kursen skickas ut i digital form i förväg. Vi värnar om miljö och väljer att inte dela ut tryckt material. Utöver kursmaterialet kommer deltagare att få tillgång till vår en webbsida där det finns videomaterial, texter och interaktiva bildspel.

Utvärdering

Efter utbildningen ber vi dig fylla i en utvärdering och därefter om så önskas får deltagare ett intyg på att de har deltagit i utbildningen.

Vad du kan förvänta dig

  • Lunch och fika på fysiska kurser
  • Stöd från kursledare mellan kurstillfällen
  • Kursmaterial och anteckningar
  • Tillgång till en resurssida för kursdeltagare

Upplägg fysisk träff

Workshop 1
Under den första dagen lär vi känna varandra och de utmaningar vi står inför i vårt dagliga arbete. Du delar med dig av den egna vardagen och teori blandas med praktiskt erfarenhetsutbyte. Vi går igenom begreppen ”dialog” och ”samverkan” för att skapa klarhet kring vad de två begreppen betyder och i vilka situationer vi använder oss av dem. All teori sker genom upplevelsebaserat lärande.

Lärgrupp
Tillsammans med några av dina kollegor får du i mindre grupp möjlighet att bolla utmaningar och erfarenheter. Du och dina kollegor använder vardagliga exempel i kombination med den kunskap som genererades under workshop 1.

Workshop 2
Vi fortsätter arbetet med att gå djupare in i kunskap och erfarenheter om hur vi skapar förutsättningar för välfungerande samverkan. Vi tittar på målkonflikter och hur vi kan hantera detta i vår vardag.  Du har inför detta tillfälle haft möjligheten att diskutera din vardag med kollegor i en ledarledd lärgrupp.

Lärgrupp
I den mindre gruppen kopplar ni erfarenheter och kunskap från workshop 2 till vardagens utmaningar. Detta ledarledda lärgruppstillfälle är sista gången vi ses.

 

Om dina kursledare

Jonas Roth Sjöblom

Jonas har sedan millennieskiftet startat och drivit ett antal företag inom ledarskap och organisation. Nu driver han Vindöga Management som fokuserar på facilitering, lärande, ledarskap, organisationsutveckling och kommunikation. Han har lång erfarenhet av arbete i små och stora globala organisationer, statliga som privata, ofta i ledande roller, som VD eller aktiv i ledningsgruppen.

Jonas är molekylärbiolog och har doktorerat i organisationsteori med fokus på lärande mellan människor och organisationer. Han har under åren byggt på med diverse utbildningar inom förändringsledarskap, facilitering, coachning och kommunikation. Han är den enda i Sverige som får certifiera facilitatorer genom det internationella organet IAF och är idag involverat i många olika projekt där dialog och samverkan är förutsättningar för önskat resultat.

Sara Hommen

Sara är grundare av Vulkan Kommunikation & Konfliktvägledning

 Hon är miljökommunikatör och har vidareutbildat sig inom konfliktkunskap och medling i svårlösta samhällskonflikter. Hennes intresse ligger i att utforska de djupa meningsskiljaktigheter som vi ofta möter inom naturresursförvaltning och samhällsplanering. Hon arbetar med att skapa reflekterande lärandeprocesser som leder till verklig förändring genom att nå ner till djupet. Hon har tio års erfarenhet av statlig förvaltning och en livstid av privat företagande.

 Saras utbildning och fortbildning ger henne en bred palett av områden som kompletterar varandra väl – kommunikation, förändringsledning och konfliktkunskap. Med denna kompetens arbetar hon med design av delaktighetsprocesser från ax till limpa, genomför dem och hanterar konflikter vid behov.