Hantera spänning på möten

En resurssida för deltagare i workshoppen den 26 maj 2023

Ladda ner PDF: Kompletterande anteckningar

 

Här är allt material samlat i ett PDF dokument.
Hantera spänning på möten – samlat material

Ladda ner PDF – Nejets visdom

Vidare läsning

  • Myrna Lewis: Inside the No – om nejrösten och beslutsfattande som inkluderar minoritetsrösten
  • Bush & Folger: The Promise of Mediation – om Transformativ medling (finns på svenska: Transformativ Medling)
  • David Bohm: On Dialogue – om Bohm’s syn på dialog
  • Thomas Jordan: Handbok i konflikthantering – en bok om arbetsplatskonflikter och hur de kan hanteras
  • Chris Voss: Never Split the Difference – om förhandling
  • Luke A. Archer: Verbal Aikido – en bok om att hantera verbala angrepp

Länkar till andra sidor (på engelska) som kan intressera er

En resurssida på engelska

Elements of Transformative Dialogue – ett EU-projekt

Large Carnivore Platform Toolkit (Supporting establishment of regional & local platforms on large carnivores)

Samlade kursanmälningar

Till anmälningar

Kontakta oss

0763 16 55 55