Färdigheter

 

Återspegling 

En kort beskrivning av hur du gör återspegling och varför och när den används.