Metoder

 

Ett samtal från två sidor

En metod för att utforska polariteter 

Sammanfattning

Samtalet från två sidor utforskar en fråga genom att tydliggöra och utforska polariteten. Det kan användas när ett samtal fastnar eller går runt i cirklar.

Svårigheten som metoden försöker ta itu med

Ibland fastnar samtalet. Det kan bero på att en situation har polariserats och att det inte finns någon rörelse mellan de motsatta sidorna. Eller så går samtalet runt i cirklar. Samma fråga verkar uppstå om och om igen. Detta kan tyda på att deltagare motsätter sig eller vill undvika att prata om något.

 

Ett möjligt sätt att hantera problemet

Ett samtal från två sidor gör det möjligt att utforska en polaritet och lära av den. Det skapar ett flöde mellan de två motsatta sidorna och kan leda till en ökad ömsesidig förståelse för motsatta synpunkter.

 Steg för steg

Steg 1: Tydliggör polariteten.

  • Förklara de två motsatta sidorna
  • Se om gruppen håller med

Steg 2: Alla argumenterar först från den ena sidan och sedan den andra.

  • Om ni gör det sittande, be hela gruppen att framföra korta, kraftiga argument för den ena sidan. Inga frågor, enbart argument.
  • Gå sedan över till den andra sida och be gruppen att framföra argument från den sidan.
  • Återvänd till första sidan och igen till motsatt sida för att utveckla argumenten.

Steg3: Skörda insikter

  • Be gruppen att berätta om insikter de har fått under utväxlingen
  • Det handlar här främst om något deltagare inser om sig själv och sin egen attityd
  • Be deltagare att relatera insikten till något som de eller en annan sa under samtalet

 

Var metoden kan användas

Denna metod är särskilt användbart när ett samtal har stagnerat eller när samma problem upprepas om och om igen. Det hjälper också till att ge klarhet när förvirring har uppstått under ett samtal.