Färdigheter

 

Summering 

En kort beskrivning av hur du använder summering samt varför och när den används.