Verktyg

 

Konfliktanalys

Konfliktanalysen bygger på “motståndslinjen” som är en modell som visar hur konflikter utvecklar och trappas upp. Den inspirerades av Myrna Lewis.