EN EXTRAKURS MED FOKUS PÅ NAP för omprövning av vattenkraften

Samverkan och hantering av motstånd

Översikt

Denna utbildning riktar sig specifikt mot personer som arbetar med NAP och syftar mot att utveckla kompetens i att leda samverkansprocesser i frågor som rör omprövning av vattenkraften. Den är en praktisk kurs där vi försöker skapa en lärande miljö för utveckling av kunskap, tankesätt och färdigheter. 

Läs mer om kursupplägget

Plats, datum och tider

Kursen kommer se på Krusenberg Herrgård nära Uppsala
Här är en länk till en karta: https://goo.gl/maps/CzVcpcDMUD11uRB17

Tider: Vi börjar med lunch kl. 12.30 den 22 augusti och avslutas med lunch kl. 12.00 den 24 augusti.
Den digitala uppföljningshalvdagen är den 18 september mellan 09.00 och 12.00.

  Lärandemål

  Efter utbildningen är målet att du ska

  • förstå de komplexa utmaningar du som arbetar med NAP står inför
  • ha fått några tydliga riktlinjer för hur du kan tänka strategiskt för att:
   • involvera intressenter
   • hantera motstånd från intressenter
   • samarbeta med andra kollegor inom din organisation för att uppnå dina mål
  • kunna analysera situationer utifrån dess komplexitet och spänningsnivå
  • introducerats till några praktiska färdigheter och verktyg för att hantera svåra samtal
  • kunna utveckla ett eget förhållningssätt för ditt arbete med NAP

  Har du frågor om kursen eller annat relaterad till samverkan och konflikthantering?

  Kontakta mig gärna

  bernard.leroux@dialogues.se

  Tfn: 0763165555

  Här kan du anmäla dig direkt

  Här anmäler du dig till utbildningen den 22-24 augusti på Krusenberg Herrgård nära Uppsala.

  Notera att du kan avboka din plats fram till sex veckor innan kursstart. Om du efter detta får förhinder kan du endast överlåta platsen till någon annan.

  Om du har frågor eller om formuläret av någon anledning inte kan skickas: KONTAKTA OSS

  Mer om kursen

  Utbildning riktar sig specifikt till dig som arbetar med NAP. Den syftar till att utveckla dina färdigheter i att leda samverkansprocesser i frågor som rör omprövning av vattenkraften.

  Några utmaningar som kommer att tas upp på kursen

  Vi kommer bland annat att fokusera på följande ämnen och även skapa plats för andra frågor som deltagarna vill utforska tillsammans.

  • Hur får du deltagare att engagera sig i samverkansprocessen?
   Hur kan du tänka och agera för att få intressenter att dela med sig och bli öppna för samverkan? Varför finns motstånd och hur kan det hanteras?
  • Vad innebär samverkan i NAP?
   Hur sätter du ramar för frågor som tas upp? Hur kan du fokusera samtalen på de frågor där det finns möjlighet till diskussioner och till att nå samsyn?
  • Hur kan du tänka kring samverkansprocessen och den formella juridiska processen?
   Hur hänger uppdraget att samverka samman med den formella juridiska prövningen i mark- och miljödomstolen? Hur kan du motivera intressenter att komma överens, skapa klarhet och förhindra långdragna och kostsamma rättsprocesser?
  • Hur ska du förstå den nuvarande pausen och hantera osäkerheten som den orsakar?
   Vad betyder pausen? Vad kan du göra för att förbereda dig strategiskt för olika scenarier som kan uppstå efter pausen?
  • Hur kan den interna samverkan inom länsstyrelserna förbättras?
   Hur kan du hantera utmaningen att skapa eller främja samsyn och samarbete mellan de olika sakområden inom länsstyrelsen som behöver vara med i processen?

  Arbetssätt

  Vi utgår ifrån frågor och dilemman som deltagarna upplever i sitt arbete med NAP. Dessa är alla komplexa utmaningar och i de flesta fall innehåller de någon grad av spänning. Mot bakgrund av teori och praktisk kunskap kommer deltagare att utforska olika hanteringssätt. Material som innefattar bakgrund, teori och förhållningssätt för att hantera komplexitet och spänning skickas ut i förväg. Deltagare får anteckningar från kursen i efterhand och erbjuds en uppföljningshalvdag digitalt cirka en månad efter utbildningen.

  Praktisk information

  Fysiska och digitala kurser

  Utbildningen ges både som fysisk utbildning och som digital. Du kan välja vilken som passar dig bäst.

  Fysisk utbildning: Du deltar i två dagars utbildning med övernattning på konferensanläggning och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

  De fysiska träffarna anpassas till coronaläget och rådande restriktioner. De kan därmed komma att bli digitala vid behov.

  Digital utbildning: Du deltar i först två sammanhängande digitala dagar och cirka sex veckor därefter deltar du i två uppföljande digitala halvdagar. Mellan gångerna genomför du en hemuppgift.

  Kostnad

  Fysisk utbildning: 6 800 SEK + moms. Du bokar och betalar själv boende och mat. Rum och mat kommer att finnas reserverat på den aktuella kursanläggningen fram till ett visst datum, därefter ansvarar du själv för att hitta ett boende.   

  Digital utbildning: 5 400 SEK + moms. Utbildningen genomförs via zoom. För dig som inte kan installera zoomklienten går det lika bra att delta via webbversionen.

  Betalning

  Betalning sker mot faktura och fakturaadress anges i samband med anmälan. Fakturering sker alltid i slutet av den månad som kursens två huvuddagar har genomförts. Betaltid 30 dagar, ingen fakturaavgift. Deltagaren ansvarar för betalning av boende och mat, vilket sker i överenskommelse med aktuell kursanläggning.

  Anpassning till deltagarna 

  I samband med anmälan ber utbildningsanordnarna om lite information för att kunna anpassa utbildningen efter de anmälda deltagarna.

  Kursmaterial

  Kursmaterial för kursen skickas ut i digital form i förväg. Vi värnar om miljö och väljer att inte dela ut tryckt material. Utöver kursmaterialet kommer deltagare att få tillgång till vår resursbank där det finns videomaterial, texter och interaktiva bildspel.

  Utvärdering

  Efter utbildningen ber vi dig fylla i en utvärdering och därefter får du ett intyg på att du har deltagit i utbildningen.

  Vad du kan förvänta dig

  • Lunch och fika på fysiska kurser
  • Stöd från kursledare mellan kurstillfällen
  • Kursmaterial och anteckningar
  • Tillgång till en resursbank

  Kursupplägg

  Denna utbildning riktar sig specifikt till dig som arbetar med den nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP) och utgår ifrån utmaningar som du och dina kollegor på andra länsstyrelserna upplever i ert arbete.

  I förväg

  Alla kursdeltagare får bakgrundsmaterial i förväg. Vi skickar materialet i digital form som PDF.

  Vi kommer också att ta kontakt med deltagare för att ta reda på utmaningar som de upplever i sitt arbete. Vår förhoppning är att deltagare delar med sig av aktuella exempel på konflikter och spänningsfyllda situationer med andra på kursen.

  Utbildningen kommer att utgå ifrån de utmaningarna som deltagare identifierar. I planeringen har vi identifierad några av dessa: 

  • Hur får du deltagare att engagera sig i samverkansprocesser?
   Hur kan du tänka och agera för att få intressenter att dela med sig och öppna för samverkan? Varför finns motstånd och hur kan den hanteras?
  • Vad innebär samverkan i NAP?
   Hur sätter du ramar för frågor som tas upp och undviker att samtalen handlar om annat än NAP?
  • Hur kan du tänka kring våra samverkansprocesser och den formella juridiska processen?
   Hur hänger ert uppdrag att samverka samman med den formella juridiska provningen i mark- och miljödomstolen? Hur kan du motivera intressenter att komma överens och skapa klarhet och förhindra långdragna och kostsamma rättsprocesser?
  • Hur ska du förstå den nuvarande pausen och hantera osäkerheten som den orsakar?
   Vad betyder pausen? Vad kan du göra för att förbereda oss strategiskt för olika scenarier som uppstår efter pausen?
  • Hur kan intern samverkan förbättras?
   Hur hanterar du utmaningen att skapa eller främja samsyn och samarbete mellan olika roller inom länsstyrelsen som behöver vara med i era processer.

  För enkelhets skull använder vi genomgående begreppet konflikt för att prata om all spänning, motstånd och olika grader av konflikt.

  Här följer en möjlig upplägg för utbildningen. Den kommer att anpassas när vi har fått mer information från deltagare och kan även anpassas under utbildningen.

  Dag 1 (klicka på fältet nedan för att läsa mer)

  Läs mer

  Vi börjar första dagen med lunch. Deltagare får sedan möjlighet att presentera sig och berätta om utmaningarna som de står inför samt det de förväntar sig ta med sig från kursen. Vi ägnar första halvdagen åt att skapa förståelse för arbetets komplexa karaktär samt varför spänning, motstånd och konflikt uppstår. Frågan om samverkan internt och externt kommer att diskuteras och problemområden identifieras. 

  Dag 2

  På förmiddagen fokuserar vi på processledning och design av samverkansprocesser. Vi tar upp frågan om hur vi kan hantera utmaningen att få deltagare att engagera sig, öppna upp för samverkan med länsstyrelsen. Andra arenor där samverkan behövs kommer också att diskuteras. Det blir en praktiskt pass där vi diskuterar och utforskar möjligheter för att förbättra vårt arbetssätt. Förväntningen är att deltagare ska lära sig från varandra mot bakgrund av kunskap om samverkan och konflikthantering. 

  På eftermiddag kan fokuset vara att hantera praktiska situationer som dycker upp innan, under och efter samverkansmöten. Deltagare introduceras till praktiska färdigheter, metoder och verktyg som kan underlätta för dem att förbättra samverkan med externa aktörer och kollegor.

  Dag 3

  På förmiddag fokuserar vi på strategier för att möta det osäkra läge nu när en del av arbetet har pausats av regeringen och utforska olika scenarier för när pausen är över. Vi samlar upp lärdomar och ser hur gruppen kan stötta varandra och delar med sig av erfarenheter. Det finns tid under förmiddag att ta upp frågor som har “parkerats” under de första dagarna och annat som deltagare vill ta upp. Vi avslutar med en gemensam lunch för alla som kan stanna kvar efter klockan 12.

  Uppföljning i september 

  Halvdagen i september är till för deltagare att dela med sig av sina reflektioner och ta upp frågor som de har kvar efter utbildningen.

  Utvärdering och intyg

  Vi kommer att be kursdeltagare att utvärdera utbildningen. Deltagare får ett digitalt intyg.

  Om din kursledare

  Bernard le Roux

  Bernard är grundare av Dialogues AB (svb) en icke-vinstutdelande bolag som fokuserar på att hantera komplexa samhällsfrågor och -konflikter genom dialog.

  Bernard har en bakgrund som jurist, medlare och lärare och har arbetat med medling, konflikthantering, förhandling och dialog i över 25 år. I alla dessa områden är det dialog som är verktyget för att få människor som vill något tillsammans att samverka mot kreativa lösningar.

  Bernard har arbetat med komplexa samhällskonflikter såväl i Sverige som internationellt. Lokalt arbetar han med ett uppdrag om rovdjurskonflikter samt med dialog i komplexa frågor i såväl den offentliga som privata sektorer. Han har lett kurser i medling, processledning, facilitering och förhandling i över 20 år.