Deltagarsida

En sida för deltagare på kursen Att förebygga och hantera konflikter – praktisk kunskap

Trollhättan, 26 – 27 oktober 2022

ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA KONFLIKTER – PRAKTISK KUNSKAP

 

En introduktionsvideo

Klicka på pilen nere för att starta videon. Längst ner till höger kan du klicka på ikonen [  ] för att växla till helskärmsläge. Använd pausknappen om du vill läsa färdigt. 

En kort video om att hantera motstånd i fältet

Några tankar kring hur du kan hantera någon som agerar på ett aggressivt sätt under ett samtal när du är ute i fältet.

Kursanteckningar

Anteckningar från konfliktkursen (utöver kurshäftet som ni fick)

Ladda ner som PDF

Anteckningar praktisk konfliktkurs

Dialogisk förhandling

 

 

 

 

Ladda ner bilder som PDF fil

Dialogisk förhandling

 

Nejets visdom

Läs mer om nejets visdom

Nejets visdom

 

Kursanteckningar

Anteckningar från konfliktkursen (utöver kurshäftet som ni fick)

Ladda ner som PDF

Anteckningar praktisk konfliktkurs

Dialogisk förhandling

 

 

 

 

Ladda ner bilder som PDF fil

Dialogisk förhandling

 

Nejets visdom

Läs mer om nejets visdom

Nejets visdom

 

Vidare läsning

  • Myrna Lewis: Inside the No – om nejrösten och beslutsfattande som inkluderar minoritetsrösten
  • Bush & Folger: The Promise of Mediation – om Transformativ medling (finns på svenska: Transformativ Medling)
  • David Bohm: On Dialogue – om Bohm’s syn på dialog
  • Thomas Jordan: Handbok i konflikthantering – en bok om arbetsplatskonflikter och hur de kan hanteras
  • Chris Voss: Never Split the Difference – om förhandling
  • Luke A. Archer: Verbal Aikido - en bok om att hantera verbala angrepp
Kontakta oss

0763 16 55 55