Att förebygga och hantera konflikter

En resurssida för kursdeltagare

Kursanteckningar

Anteckningar från konfliktkursen (utöver kurshäftet som ni fick)

Ladda ner som PDF

Anteckningar praktisk konfliktkurs

Dialogisk förhandling

 

 

 

 

Ladda ner bilder som PDF fil

Dialogisk förhandling

 

Nejets visdom

Läs mer om nejets visdom

Nejets visdom

 

Vidare läsning

  • Myrna Lewis: Inside the No – om nejrösten och beslutsfattande som inkluderar minoritetsrösten
  • Bush & Folger: The Promise of Mediation – om Transformativ medling (finns på svenska: Transformativ Medling)
  • David Bohm: On Dialogue – om Bohm’s syn på dialog
  • Thomas Jordan: Handbok i konflikthantering – en bok om arbetsplatskonflikter och hur de kan hanteras
  • Chris Voss: Never Split the Difference – om förhandling
  • Luke A. Archer: Verbal Aikido - en bok om att hantera verbala angrepp
Samlade kursanmälningar

Till anmälningar

Kontakta oss

0763 16 55 55