Nyheter

Aktuellt

Senaste nyheter och uppdateringar från projektet.

Lagstiftning

Här hittar du information om lagar och regler på såväl svensk och EU nivå

Läsvärt

Artiklar och länkar om rovdjur och annat som är relevant för forumen

Spänning uppstår efter vargjakten i Ripelången

Licensjakten i Ripelången är nu avslutad. 6 vargar sköts varav två inte tillhörde ripelångenreviret. De var ett syskonpar som föddes i  Brängenreviret 2021. Läs mer på länsstyrelsens hemsida. Det råder dock oenighet om hur jakten genomfördes, särskilt efter att länsstyrelsen först hävdade att jägarna avsiktligt sköt vargar som inte tillhörde reviret. Jägarförbundet reagerade (läs om reaktionen här). Senare gick länsstyrelsen ut med ett meddelande att inga fel begåtts (läs om länsstyrelsens uttalande här). Här kan du läsa mer om anklagelserna och en polisanmälan som gjordes i samband med...

Licensjakt på vargar i Ripelången

Det blir licensjakt på vargarna i Ripelångenreviret. 6 vargar ska skjutas. SR rapporterar: Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Västra Götalands län omfattar totalt 6 vargar i reviret Ripelången. Licensjakten startar den 2 januari 2024 och pågår som längst till och med den 15 februari 2024. Länk till SR:s reportage Länk till länsstyrelsens pressmeddelande om licensjakten Läs även...

EU ser över bevarandestatus för vargar

Europakommissionen meddelar att den kommer att se över bevarandestatus för vargar i Europa. Såhär skriver kommissionen: Vargar i Europa: Kommissionen uppmanar lokala myndigheter att fullt ut utnyttja befintliga undantag och samlar in uppgifter för översyn av bevarandestatus Vargens återkomst till EU-regioner där den varit frånvarande under lång tid leder i allt högre grad till konflikter med lokala jordbruks- och jaktsamhällen, särskilt där åtgärder för att förhindra angrepp på boskap inte genomförs i någon större utsträckning. Ordförande Ursula von der Leyen: ”Koncentrationen av...

Brängen – ett särskilt insatt möte

På måndag den 31 juli, klockan 18.00, anordnar vi ett särskilt möte på Åråskvarn på grund av vargangreppet som inträffade natten till fredag den 21 juli där mer än 30 får dödades i Kölingared, inom Brängenreviret.  Enligt vår ursprungliga plan skulle vi ha samlats senare under hösten, men efter samtal med några inblandade beslutade vi att kalla till ett möte nu. Tidigare fanns det en grupp i Mullsjö som samlades inom ett projekt finansierat av Europakommissionen. Eftersom vi har kontakt med flera nyckelaktörer angående vargar i Brängenområdet kunde vi snabbt anordna detta möte för att...

Nytt från Large Carnivore Platform

Här kan du läser om det sista årsmöte av EU:s Plattform för stora rovdjur (Large Carnivore Platform - LCP) i Bryssel i juni 2023.  På mötet presenterades projektet om lokala forum för dialog om stora rovdjur som bygger vidare på ett tidigare projekt som LCP finansierade (läs mer detta tidigare projekt här).  Under mötet uttryckte en av kommissionärer och flera deltagare intresse för våra försök att utvidga lokal deltagande i rovdjursfrågan och även vikten av kontakt med beslutsfattare på EU-nivå.  Här är länken till nyhetsinslaget: E-Newsletter | 2023/01 (July...

Skyddsjaktslagstiftning

Vad säger svensk lag och EU lag om skyddsjakt? Här kan du läsa vad lagen säger. Hur den ska tolkas är en fråga för svenska och slutligen EU:s domstolar.

Nu är vi igång

Nu har vi skrivit på avtalet och projektet drar igång. Det är en hel del planering som måste ske innan vi kan börja skapa de första av sex forum. Webbsidan är ett första steg.  Jag kanske bör presentera mig först. Jag heter Bernard le Roux och är en av medgrundare till Dialogues, en liten icke-vinstdrivande företag, tillsammans med min kollega Martin Sande. Några av oss har skapat en förening som heter Centrum för Naturresursdialog där vi har för avsikt att samarbeta med forskare, offentliga anställda, oberoende dialogledare och medlare och dem som bara är intresserade av dialog,...

Kalender

10

aug

Besök Falköping och Brängen område

Jag ska till Falköping och Mullsjö för att etablera kontakt med jägare, lantbrukare, naturvådare och kommuner

4

okt

Europark konferens – Nederländerna

Håller i en workshop om lokala forum och hantering av motstånd i skyddade områden.