PROJEKT

 

 

Lokala forum för rovdjursdialog
som stöds av WWF

 

 

PROJEKT

 

Lokala forum för dialog om rovdjur
som stöds av WWF

 

 

 

Projekt
Rovdjursdialog:

 

Lokala forum för dialog om rovdjur
som stöds av WWF

Vad är ett lokal dialogforum?

Personer som berörs av rovdjur i sitt område samlas några gånger om året för att prata om frågor eller problem som uppstår för att tillsammans hitta sätt att hantera dem. Dessa forum leds av en oberoende och netural person och kan förmedla information till beslutsfattare på högre nivåer. 

Läs mer

Samtal i dialogforum ska vara öppet och ärligt. Det är viktigt att de som är med kan säga det som behöver sägs och att de blir hörda och förstådda. Tanken är inte att alla ska vara överens om rovdjur – det kommer vi aldrig vara. Det handlar om att kunna kommunicera direkt och hitta gemensamma sätt att hantera situationer som uppstår eller kan uppstå. Det handlar också om att kunna förmedla tankar, idéer, upplevelser och förslag till dem som skapar policy, fattar beslut om lagar, rutiner och pengar. En viktig del av projektet är att skapa möjligheter för lokala röster att bli hörda på regional-, nationell- och EU-nivå.

För att kunna föra öppet samtal – och även samtal kan bli spänt – behövs någon som är oberoende och som kan leda svåra samtal mellan människor med starka åsikter. Vi är därför tacksam till WWF som gör det möjligt att starta upp sex nya lokala forum.

Om projektet

Stöd från WWF har gjort det möjligt att bygga vidare på tidigare, begränsade försök till att etablera dialog på lokalnivå. Med erfarenheter från flera svenska och europeiska kollegor kommer vi att skapa sex forum i olika delar av landet och koppla dessa till beslutsfattare på högre nivåer.

Läs mer

I projektet kommer vi att testa olika former för lokal dialog med intressenter i områden där rovdjur finns. Vi förutse att involvera lantbrukare, jägare, naturvårdare, kommuner, länsstyrelser och i vissa fall företag.

För att skapa kommunikation mellan lokala forum och beslutsfattare och de som utformar policy behöver vi säkerställa att bland annat viltförvaltningsdelegationer, det nationella rovdjursrådet, naturvårdsverket, regeringsdepartement, riksdagsutskott och Europakommissionen är öppna för inslag från dessa grupper. Vi har redan fått positiva indikationer om sådan kontakt från viltförvaltningsdelegationer och Europakommission.

I projektet kommer vi att identifiera personer som kan samordna och leda forum på ett oberoende och neutralt sätt, bygga kompetens och skapa en manual för dem som leder  lokala forum. Vi ser i framtiden att dessa forum även skulle hantera andra naturresursfrågor som vindkraft, vatten vilt och skog.

Nyheter

Här kan du läsa om det som sker i projektet och i lokala forum. Länken leder till nyhetssidan som uppdateras regelbundet och där du också kan läsa mer om och hitta länkar till sånt som rör rovdjursfrågan. Klicka här för att ta dig till nyhetssidan eller se ämnen nedanför. 

Nyhetsämnen
  • Nyhetsuppdateringar
  • Artiklar
  • Andra länkar

Aktuellt

 

Är dialog ett sätt att minska polarisering i vargfrågor?

Läs artikeln om projektets ambition att arbeta med lokala dialogforum för att minska spänning i frågan om vargar. Länk till artikeln på WWF:s hemsida

Varför lokala forum?

Frågan om rovdjur är polariserad och komplex. Polarisering höger risken för konflikt mellan människor som berörs. Att frågan är komplex innebär att enkla lösningar kan leda både till ökad spänning och att frågan blir ännu mer komplex. Vi lyckas inte hantera rovdjurskonflikter när berörda personer och grupper inte möts för att prata med varandra. Att skriva inlägg på sociala medier och satsa på ensidiga politiska lösningar kommer tyvärr inte att leda till att minska konflikten.

Att skapa lokala forum för dialog om rovdjur i närområdet är ett försök att skapa en meningsfull dialog som leder till konkreta åtgärder – lokalt. Såväl Europakommissionen som den Nationella rovdjursrådet har uppmärksammat behovet av att involvera människor på lokalnivå.

Men lokala krafter kan inte lösa alla problem själva. För den anledning behöver den lokala rösten nå beslutsfattare på högre nivåer. I projektet kommer vi att etablera kommunikationskanaler med viltförvaltningsdelegationer, myndigheter, regeringsdepartement, rikspolitiker och Europakommissionen för att säkerställa att den lokala rösten hörs och tas i akt när policy formeras och beslut fattas.

Projektet agerar som en opartisk, neutral samordnare för lokala dialogforum. Vi representerar inte någon organisation även om vi är finansierade av WWF. (Läs mer om oss och vår roll här)

Sex lokala forum

Just nu planerar vi att skapa sex lokala dialogforum. Platserna ska identifieras och vi kommer att ta kontakt med lantbrukare, de som är aktiva i naturskyddsgrupper, jägare och representanter för myndigheter och eventuellt företag. 

Andra frågor än rovdjur?

Rovdjursfrågan är kopplad till flera andra landsbyggdsfrågor – vindkraft, skog, vilt, vatten och mera. I Värmland är vår ambition att utvidga lokala forum för att kunna ta sig an även dessa (komplexa) frågor.

Vi bygger på tidigare erfarenhet

Syftet med att söka medel från WWF för projektet var att fortsätta vårt arbete med lokala forum för dialog om rovdjur. Tidigare har Europakommissionen gett stöd till ett projekt som testade olika varianter av lokala forum. 

Vi samarbetar med andra

Vi samarbetar bland annat med medlare i miljöfrågor från andra europeiska länder samt med EU-projekt (LIFE wild wolf och LIFE- borealwolf).

Senaste inlägg på nyhetssidan

Licensjakt på vargar i Ripelången

Licensjakt på vargar i Ripelången

Det blir licensjakt på vargarna i Ripelångenreviret. 6 vargar ska skjutas. SR rapporterar: Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Västra Götalands län omfattar totalt 6 vargar i reviret Ripelången. Licensjakten startar den 2...

EU ser över bevarandestatus för vargar

EU ser över bevarandestatus för vargar

Europakommissionen meddelar att den kommer att se över bevarandestatus för vargar i Europa. Såhär skriver kommissionen:  Vargar i Europa: Kommissionen uppmanar lokala myndigheter att fullt ut utnyttja befintliga undantag och samlar in uppgifter för översyn av...

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se