Projektet leds av Dialogues och projektansvarig är Bernard le Roux.  Kajsa Roth kommer att ha ansvar för en eller flera forum och vi får särskilt expertstöd från Miljökommunikation på SLU,  Martin Sande (Dialogues) och Sara Hommen (Vulkan kommunikation och konfliktvägledning). I Värmland samarbetar vi aktivt med Länsstyrelsen och Maria Falkevik är vår kontaktperson när det gäller lokala dialogforum. 

Bernard le Roux

Medlare, facilitator & utbildare

Om Bernard

Bernard är medgrundare av Dialogues AB (svb) en icke-vinstutdelande bolag som fokuserar på att hantera komplexa samhällsfrågor och -konflikter genom dialog.

Bernard har en bakgrund som jurist, medlare och lärare och har arbetat med medling, konflikthantering, förhandling och dialog i över 25 år. I alla dessa områden är det dialog som är verktyget för att få människor som vill något tillsammans att samverka mot kreativa lösningar.

Bernard har arbetat med komplexa samhällskonflikter såväl i Sverige som internationellt. Lokalt arbetar han med ett uppdrag om rovdjurskonflikter samt med dialog i komplexa frågor i såväl den offentliga som privata sektorer. Han har lett kurser i medling, processledning, facilitering och förhandling i över 20 år

Kajsa Roth

Samordnare för CNRD, facilitator, utbildare.

Om Kajsa

Kajsa är humanekolog, naturvägledare och odlare

Kajsa har som naturvägledare erfarenhet av facilitering i skyddad natur. Hon har också genom stadsodling arbetat med interkulturella möten i en urban miljö. Med kritisk och kreativ blick skapar Kajsa människonära berättelser och upplevelser kring komplexa frågor och faciliterar socioekologiska relationer. Kajsa har genom sitt företag arbetat på uppdrag av bland annat Länsstyrelsen Skåne och Malmö Universitet. 

Martin Sande

Facilitator, medlare, utbildare, rådgivare

Om Martin

Grundare och senior samtalsledare på Dialogues (svb). Verksam sedan 25 år som konsult. Har sedan 1995 arbetat med att möta behov av förändring med dialog, medskapande och förtroende i fokus. Martin uppskattas för sin energi, fokus och särskilda förmåga att som samtalsledare hjälpa grupper att möta riktigt komplexa frågor med mod, nyfikenhet och respekt. Martin hjälper grupper att skapa resultat bortom det ansågs möjligt.

Martin är författare till flera skrifter i samarbete med SKR. 2014 gavs ut boken ”From arrogance to intimacy – a handbook for active democracies” tillsammans med Dr. Andy Williamsson. Han har lång erfarenhet av dialoger i komplexa och konfliktfyllda frågor och arbetar bland annat med vindkraftsfrågan tillsammans med bolag och myndigheter. 

Maria Falkevik

Facilitator och utvecklingledare

Om Maria

Maria arbetar som utvecklingsledare på Länsstryelsen i Värmland. Hon har lång erfarenhet av rovdjurskonflikter både i Sverige och internationellt och kan betraktas som en av de främsta experter i rovdjursområdet.  Idag arbetar hon även med konfliktfylda frågor som vindkraft, skog och viltförvaltning. 

Sara Hommen

Projektledare, facilitator och utbildare

Om Sara

Sara är grundare av Vulkan Kommunikation & Konfliktvägledning

Hon är miljökommunikatör och har vidareutbildat sig inom konfliktkunskap och medling i svårlösta samhällskonflikter. Hennes intresse ligger i att utforska de djupa meningsskiljaktigheter som vi ofta möter inom naturresursförvaltning och samhällsplanering. Hon arbetar med att skapa reflekterande lärandeprocesser som leder till verklig förändring genom att nå ner till djupet. Hon har tio års erfarenhet av statlig förvaltning och en livstid av privat företagande.

Saras utbildning och fortbildning ger henne en bred palett av områden som kompletterar varandra väl – kommunikation, förändringsledning och konfliktkunskap. Med denna kompetens arbetar hon med design av delaktighetsprocesser från ax till limpa, genomför dem och hanterar konflikter vid behov.

Kontakta oss

Bernard: 0763 16 55 55

e-post

Bernard le Roux:  bernard.leroux@dialogues.se

Kajsa Hansson: kajsa@cnrd.se