Lagstiftning – stora rovdjur

Skyddsjaktslagstiftning

2023-07-05

Lagstiftning gällande stora rovdjur är inte lätt att föstå. Lagar finns inte på en plats och dessutom finns det en hel del tolkning av lagar som gör det hela förvirrande. Sidan är ett försök att göra lagstiftning mer begriplig.

Europeisk lagstiftning och svensk lag

Svensk lag om skydd av stora rovdjur måste följa EU lag. Det är främst Art- och habitatdirektivet som det rör sig om. Därför är det viktigt att veta vad direktivet säger.

Direktiv gäller inte direkt utan ska införlivas av medlemsstaterna i deras lagstiftning. Det kan vara i lag, regeringsförordning eller föreskrifter. Hur direktivet införlivas (eller implementeras) spelar ingen roll så länge medlemsstaten uppnår syftet med direktivet.

Senaste inlägg

Nu är vi igång

Nu är vi igång

Nu har vi skrivit på avtalet och projektet drar igång. Det är en hel del planering som måste ske innan vi kan börja skapa de första av sex forum....