Senaste nyheter från projektet

Nu är vi igång

2023-07-03

Nu har vi skrivit på avtalet och projektet drar igång. Det är en hel del planering som måste ske innan vi kan börja skapa de första av sex forum. Webbsidan är ett första steg. 

Jag kanske bör presentera mig först. Jag heter Bernard le Roux och är en av medgrundare till Dialogues, en liten icke-vinstdrivande företag, tillsammans med min kollega Martin Sande. Några av oss har skapat en förening som heter Centrum för Naturresursdialog där vi har för avsikt att samarbeta med forskare, offentliga anställda, oberoende dialogledare och medlare och dem som bara är intresserade av dialog, samverkan och konflikthantering. Och, nej, jag är inte fransman men kommer från Sydafrika där jag läste handel och juridik men jobbade främst som lärare och medlare. Idag fokuserar jag mest på komplexa samhällsfrågor och särskilt dem som innehåller en del spänning.  Jag tror att dialog kan bidra till att förebygga och minska spänning, motstånd och konflikt – ja, även i ett område som är så infekterad och polariserad som rovdjursfrågan. 

Jag kommer att introducera mina projektkollegor i takt med att vi bestämmer oss för vilka forum vi vill etablera.

Senaste inlägg