Lokala forum för rovdjursdialog

 

Ett projekt som stöds av WWF

 

 

Projektets ursprung

 

 

 

 

Lokala forum för rovdjursdialog

 

Med projektstöd från WWF

Bakgrund till projektet

Om tidigare försök att skapa dialog om stora rovdjur

Dialog för att hantera rovdjurskonflikter

Mellan augusti 2020 och december 2022 genomfördes ett projekt för att undersöka möjligheterna med dialog för att minska konflikter kring stora rovdjur. Projektet finansierades av Europakommissionen och genomfördes parallellt med liknande initiativ i andra europeiska länder.

I motsats till projekten i Tyskland, Italien, Spanien, Österrike och Grekland, där de etablerade lokala plattformar för dialog om stora rovdjur, började vi vår dialog på nationell nivå och sedan utvidgade den till regional och lokal nivå. Detta beslutades efter att Naturvårdsverket ansåg att Sverige redan hade plattformar för dialog om stora rovdjur och att vi borde fokusera på att förbättra hanteringen av rovdjurskonflikter. Du kan läsa mer om den nationella dialogen i rapporten “Final Report LCP project – Sweden“.

I den nationella dialogen och genom samtal med flera myndigheter och intressenter blev det tydligt att det saknades lokala forum eller plattformar för dialog om stora rovdjur i Sverige. Vi bestämde oss för att testa olika varianter och startade forum i Mullsjö och Värmland.

I Värmland fokuserade vi på ett specifikt ämne – skydd av tamdjur. På forumet deltog Länsstyrelsen i Värmland (inklusive landshövdingen Georg Andrén) och representanter för olika perspektiv och intressen från södra Värmland.

I Mullsjö – där fokus låg på vargarna i Brängenreviret – höll vi flera möten med bland annat länsstyrelserna i Jönköping och Västra Götaland, jägare, lantbrukare, lokala invånare och naturvårdsorganisationer. Vi behandlade olika frågor som berörde vargarna lokalt och andra relaterade ämnen.

Tyvärr var projektets tid begränsad och vi avslutade det med ett möte i Karlstad där representanter från Europakommissionen, EU:s Large Carnivore Platform, en representant från Riksdagen, Länsstyrelser, nationella intresseföreningar och lokala invånare deltog. Landshövdingen i Värmland och Centrum för Naturresursdialog var värd för mötet.

Med de lärdomar vi fick från projektet ansökte vi om medel från WWF för att fortsätta utveckla lokala dialogforum om stora rovdjur. WWF beslutade att stödja etableringen av sex lokala dialogforum i juni 2023.

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se