Nära vargar

Ett samtal om riktlinjerna för hantering av vargar som kommer nära människor och bostäder

ANMÄL DIG TILL VANDRINGEN I TIVEDEN HÄR

Anmälan till möten om nära vargar

Anmälan till vandringar och samtal om vargar som kommer nära människor och bebyggelser.

Jag anmäler mig till vandringen och samtal om nära vargar:
Plats: Tid:
Ditt namn

Viltskadecenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet arbetar aktivt med att utveckla nya riktlinjer för hanteringen av situationer där vargar kommer nära bostäder eller människor. Dessa riktlinjer kommer att integreras med de från andra europeiska länder och kommer att spela en viktig roll i utformningen av EUs riktlinjer för hanteringen av situationer där vargar kommer nära människor. Forskarna som arbetar på att utforma dessa riktlinjer är mycket intresserade av att förstå hur allmänheten reagerar på dem och ser fram emot att ta emot feedback på de föreslagna riktlinjerna.

Viltskadecenter är en aktiv deltagare i ett omfattande EU-projekt som går under namnet LIFE-Wild Wolf, där flera europeiska länder samarbetar och där fokusgrupper ger sina värdefulla insikter. På längre sikt kan de nya riktlinjerna också påverka de nuvarande riktlinjerna som används inom EU. De riktlinjer som Viltskadecenter utarbetar kommer att fungera som stöd för länsstyrelserna, som har det övergripande ansvaret för förvaltningen av stora rovdjur.

För att samla in åsikter och feedback från allmänheten kommer vi att organisera en kort naturvandring där vi kommer att placera ut bilder på vargar på olika platser. Deltagarna kommer att uppmanas att ge sina kommentarer om riktlinjerna för olika situationer som kan uppstå. Efter vandringen kommer vi att ha en diskussion om riktlinjerna och andra ämnen som är relaterade till möten mellan människor och vargar.

Forskare är särskilt intresserade av att få veta:

  1. Vad tycker deltagarna om de föreslagna riktlinjerna? Tycker de att de är bra eller dåliga, och i så fall, varför?
  2. Om några deltagare anser att förslagen är bristfälliga, vad skulle de föreslå istället? Vi välkomnar alla förslag, och de kommer alla att bidra till utvecklingen av riktlinjerna.
Läs om vandringen vid Söderåsen och Linderödsåsen

Möten i Söderåsen och Linderösåsen reviren

Den 27 och 28 januari 2024 samlade fokusgrupper för att ge feedback på de nya förenklade riktlinjerna för hanteringen av vargar som kommer nära människor.

Vi ställde ut bilder på vargar som var 30 meter bort och diskuterade de föreslagna riktlinjerna. Sedan samlades vi inomhus och fortsatte diskussionen. Det har kommit in flera förslag till ändringar och en del förslag på vad som önskas från myndigheterna. Samtalet har också lett till identifiering av andra frågor som är viktiga för lokala invånare när det gäller närvaron av stora rovdjur.

Vi kommer att upprepa detta på flera olika platser där våra dialoggrupper håller på att formas.

Här kan du läsa de nuvarande riktlinjerna från EU samt de riktlinjer som Viltskadecenter formulerade år 2015 

EU:s riktlinjer

Riktlinjerna finns i Bilaga III av Europakommissionens tillkännagivande: Vägledning om strikt skydd för djurarter av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet (12-10-2021)

De vetenskapliga experterna från LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe: en specialistgrupp vid IUCN:s Species Survival Commission) har tagit fram ett politiskt uttalande om liknande förvaltning av orädda vargar, som beskriver rekommenderade åtgärder för olika typer av vargbeteenden, liksom forskningsprioriteringar (LCIE, 2019).

EUs riktlinjer
Bedömning av vargens beteende och den risk det kan utgöra för människors säkerhet med rekommendationer om åtgärder (LCIE, 2019)
Beteende Bedömning Rekommenderade åtgärder
Vargen passerar nära bosättningar när det är mörkt ute. Ofarligt. Inga åtgärder behövs.
Vargen rör sig inom synhåll för bosättningar/utspridda hus i dagsljus. Ofarligt. Inga åtgärder behövs.
Vargen springer inte omedelbart iväg när den ser fordon eller människor. Stannar och tittar. Ofarligt. Inga åtgärder behövs.
Vargen observeras under flera dagar <30 m från hus med boende (vid flera tillfällen under lång tid).

Kräver uppmärksamhet.

Möjligt problem med betydande tillvänjning eller positiv betingning.

Analysera situationen.

Leta efter lockämnen och ta bort dem om sådana hittas.

Överväg att skrämma iväg vargen.

Vargen låter regelbundet människor komma närmare än 30 m.

Kräver uppmärksamhet.

Tecken på betydande tillvänjning.

Möjligt problem med positiv betingning.

Analysera situationen.

Överväg att skrämma iväg vargen.

Vargen närmar sig själv regelbundet människor närmare än 30 m. Verkar intresserad av människor.

Kräver uppmärksamhet/kritisk situation.

Positiv betingning och betydande tillvänjning kan leda till ett allt oräddare beteende.

Risk för skada.

Överväg att skrämma iväg vargen.

Avlägsna vargen om lämpliga avskräckande metoder inte lyckas eller är opraktiska.

Varg angriper eller skadar en människa utan att ha blivit provocerad. Farligt. Avlägsnande.
Läs hela vägledning eller utdrag ur Bilaga III

Viltskadecenters riktlinjer från 2016

Viltskadecenter skrev rapporten: Nära vargar: Rekommendationer för hantering av situationer medvargar nära bostadshus eller människor. Den ska nu uppdateras med nya (enklare) riktlinjer.

Viltskadecenters befintliga riktlinjer

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se