EN kurs inom ramavtalet “Dialog och samverkan inom natur- och miljöarbete”

Samverkan, bemötande, konflikthantering och förhandling

En kurs för anställda på Länsstyrelser i Örebro, Jönköping, Västra Götaland, Dalarna, Värmland, Södermanland, Östergötland och Västmanland

Utbildningen bygger på en dialogbaserad arbetsmetodik och tankesätt. Den riktar sig till professionella som hanterar områden såsom områdesskydd, viltförvaltning, vindkraft och vattenfrågor. Målet med utbildningen är att deltagarna ska:

  • Arbeta mer samverkansinriktat
   För att utföra många uppdrag behöver man samarbeta med olika aktörer, såsom andra myndigheter, föreningar, företag eller enskilda personer. Samarbete inom den egna organisationen kan också innebära utmaningar för att lyckas med uppdragen. Kursen hjälper att få förståelse för vad samverkan innebär och hur processer kan designas och genomföras för att förbättra samarbetet. 
  • Bemöta och förstå individer som kritiserar eller motsätter sig
   De som deltar i processen kan göra motstånd på olika sätt och för olika anledningar. Det kan handla om kritik som riktas mot dig eller processen du ansvarar för, om aggression eller likgiltighet. Det finns enkla strategier för att bemöta motståndet som vi diskutera på utbildningen.
  • Effektivt hantera konflikter inom sitt arbetsområde
   Spänning och konflikt behöver inte vara skrämmande eller besvärlig. De kan också ses som en katalysator för förändring som behövs. Hanteras de på fel sätt, kan de bli destruktiva men det finns ett förhållningssätt och handlingssätt som trappar ner spänning.
  • Planera och leda möten med olika intressenter
   Det kan handla om enskilda möten och större möten med inblandade parter. På kursen får ni tips, råd och handfasta verktyg för att lägga upp möten och samtal samt att agera samtalsledare eller facilitator.
  • Förbättra sina förhandlingsfärdigheter inom ramen för sina uppdrag
   Många uppdrag inom naturskydd och förvaltning av naturresurser handlar om att genomföra åtgärder och övertyga berörda parter att vara med – eller åtminstone acceptera – det som bestäms. Dialogisk förhandling ger enkla tips om hur du kan få andra med på det som ska göras. 
  • Stödja sig själva och sina kollegor i utmanande arbetssituationer
   Motstånd från intressenter kan ta på dina krafter och negativt påverka din arbetsmiljö. Det är viktigt att du tar hand om dig och att du både får stöd och stötta andra som känner sig utsatta. 

Utbildningen introducerar praktiska verktyg för att tackla arbetsrelaterade utmaningar, samt det förhållningssätt som krävs för att effektivt använda dessa verktyg. Även om huvudfokus inte ligger på den teoretiska grunden, så erbjuds deltagarna anteckningar om detta före och efter utbildningstillfället.

 

Datum och tider:     18-19 december 2023 

Plats:                          Örebro (exakt plats meddelas senare)

Anmälan görs via denna länk: https://www.cnrd.se/anmalan-22/. Observera att sista anmälningsdag är måndag den 4 december.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna, inom ramen för ett specifikt ramavtal (om ramavtalet). Vill du veta mer om utbildningen? Klicka här.

Om din kursledare

Bernard le Roux

Bernard är grundare av Dialogues AB (svb) en icke-vinstutdelande bolag som fokuserar på att hantera komplexa samhällsfrågor och -konflikter genom dialog.

Bernard har en bakgrund som jurist, medlare och lärare och har arbetat med medling, konflikthantering, förhandling och dialog i över 25 år. I alla dessa områden är det dialog som är verktyget för att få människor som vill något tillsammans att samverka mot kreativa lösningar.

Bernard har arbetat med komplexa samhällskonflikter såväl i Sverige som internationellt. Lokalt arbetar han med ett uppdrag om rovdjurskonflikter samt med dialog i komplexa frågor i såväl den offentliga som privata sektorer. Han har lett kurser i medling, processledning, facilitering och förhandling i över 20 år.