Vargens beteende

Information och samtal med Camilla Wikenros

Anmälan

I våra samtal om hur människor och rovdjur kan leva sida vid sida har det förekommit påståenden om aspekter av vargars beteende: hur vargar lär sig, vilken roll vargfamiljen har, så kallade problemvargar och vargars beteende gentemot människor. För att få en bättre förståelse för dessa frågor har vi sökt efter en expert som kan dela med sig av sin kunskap. För att kunna föra konstruktiva samtal om samexistens med vargar – lokalt och regionalt – bör vi minst kunna utgå från samma kunskapsbas (om det är möjligt).

Därför har vi bjudit in Camilla Wikenros från Sveriges Lantbruksuniversitet för att hålla en kort presentation och sedan delta i en diskussion med deltagarna. Camilla är viltekolog och forskare vid Grimsö forskningsstation och har en omfattande erfarenhet av att studera vargars beteende och deras interaktion med miljön.

Anmäl dig härnere eller genom att skicka ett mejl till bernard.leroux@dialogues.se. I formuläret kan du du ange en eller fler frågor som du önskar att Camilla ska ta upp under kvällen. Det finns begränsad med plats och det är först till kvarn som gäller.

Här är några viktiga detaljer för evenemanget:

ANMÄL DIG HÄR

Om Camilla Wikenros

Camilla arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. Hennes forskning handlar om hur förekomst av varg i Skandinavien påverkar andra arter inklusive människan samt interaktioner mellan rovdjur och bytesdjur.

Läs mer

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se