Samarbete

 

Kopplade projekt och nätverk

 

 

 Samarbete

 

Kopplade projekt och nätverk

 

 

 

Samarbete

 

Kopplade projekt och nätverk

Vi samarbetar med flera andra projekt:

  • The Environmental Mediation Initiative – ett EU-projekt om medling och dialog i miljö- och naturresursfrågor
  • LIFE Wild Wolf – ett EU-projekt som fokusera på “problemvargar” som involverar 7 europeiska länder
  • LIFE Boreal Wolf – ett pågående projekt i Finland 
  • WWF-finansierade projekt. Det finns flera andra projekt som också finansieras av WWF där det finns möjliga synergier. Det är vår förhoppning att kunna samverka med flera av dessa.

Andra som vi samarbetar med

  • Sveriges landbruksuniversitet, SLU är ett stöd till projektet. Vi deltar också i ett forskningsprojekt som ska kopplas till några av våra lokala dialogforum
  • Länsstyrelsen i Värmland  – vi har ett pågående samarbete med personer i och kopplade till länsstyrelsen för att utveckla lokala dialogforum
  • Centrum för Naturresursdialog är ett växande nätverk som fokuserar på dialog som ett sätt att hantera naturresursdialoger. 

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se