Länkar och vidare läsning

Att leda samverkansprocesser

 

Här hittar ni länkar till material som kan vara av intresse för dem av er som har varit med på kurserna. 

Reflektionscyckel

I den här broschyren presenterar Martin Westin från SLU reflektionscykeln som ett stöd för personer som leder dialog och samverkan. Vår förhoppning är att du kan använda cykeln för att utveckla ditt ledarskap genom att reflektera över betydelsefulla situationer i din praktik.

Hämta PDF  (Öppnar i en ny fik)