Verktyg

 

Enkel komplexitetsanalys

Läs påståenden och välj alternativet som passar bäst. I varje fall är det en fråga om vilken grad påståendet stämmer.