Förhållningssätt

 

Neutralitet och opartiskhet

En kort bildspel som förklarar vad neutralitet och opartiskhet betyder och innebär