Dialogforum med flera syften

 

En innovation

 

 

 Dialogforum med flera syften

 

En innovation

 

 

 

Dialogforum med fler syften

 

En innovation

Eftersom det ofta påstås att frågan om rovdjur är kopplad till andra landsbygdsfrågor vill vi testa möjligheten att skapa forum som kan hantera även andra svårlösta frågor som skog, vilt, vatten och vindkraft.

Det blir såklart inte samma aktörer för alla olika ämnen men myndigheter är troligtvis konstanta deltagare. Vår ingång och huvudfokus i projektet är stora rovdjur men vi skapar en öppenhet för att kunna ta in andra relaterade ämnen också. Hypotesen vi vill utforska är om samverkan i andra frågor kan skapa en synergieffekt som gynnar även frågan om rovdjur.

Idéen om mångfunktionella forum har sin ursprung i samtal vi har haft i Värmland och Europakommissionens Large Carnivore Platform där behovet av sådana plattformar lyftes på årsmötet 2022.

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se