Dialoggruppen i Linderödsåsen

Om dialoggruppen

Tanken med dialoggruppen är att skapa ett konstruktivt samtal mellan personer som har olika åsikter, roller och perspektiv gällande förekomsten av vargar och andra rovdjur.

Gruppen ska träffas ungefär varannan månad – eller oftare om den bestämmer att det behövs. Den leds av Anna Ranger, en erfaren, oberoende, neutral processledare. Gruppen bestämmer själv var den vill lägga sin fokus.

Ett uppstartsmöte den 23 maj

Uppstartsmöte för en dialoggrupp i Linderädsåsen kommer att fokusera på hur vi människor kan samexisterar med stora rovdjur i allmänhet och vargar i Söderåsen revir i synnerhet.

Tema för kvällen är: Hur kan vi samexistera med vargar i vårt närområde utan att hamna i konflikt med varandra?

Datum och tid: 23 maj klockan 17.30 – 20.00

Plats: Norra Björstorp 121, Brösarp, Länk till Google Kartor https://maps.app.goo.gl/j9oz5x551nFSGxx56

Anmäl dig i formuläret nedan eller genom att skicka epost till jerk.elmen@cnrd.se 

Anmäl dig till uppstartsmötet (klicka här)

Anmälan uppstartsmötet Linderödsåsen

Jag anmäler mig till uppstartsmötet 23 maj klockan 17.30 - ca 20.00 i Brösarp

Ditt namn
Det kommer att serveras något att äta under kvällen.
Personlig information används enbart för att kontakta dig inför detta möte och raderas efter mötet.

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se