Länkar och vidare läsning

Att förebygga och hantera konflikter

 

Här hittar ni länkar till material som kan vara av intresse för dem av er som har varit med på kurserna. 

Myrna Lewis: Inside the No – om nejrösten och beslutsfattande som inkluderar minoritetsrösten

Bush & Folger: The Promise of Mediation – om Transformativ medling (finns på svenska: Transformativ Medling – ett relationellt förhållningssätt till konflikt)

David Bohm: On Dialogue – om Bohm’s syn på dialog

Thomas Jordan: Handbok i konflikthantering – en bok om arbetsplatskonflikter och hur de kan hanteras

Chris Voss: Never Split the Difference – om förhandling