Intresseanmälan

Samverkan och hantering av motstånd – med fokus på vattenfrågor

 

Dialog och samverkan inom natur- och miljöarbete

 

Detta är ett intresseanmälan och inte en anmälan till kursen. Du kommer att få information om en eventuell kurs om det finns tillräckligt med intresse för att delta. Platsen för kursen kommer att väljas utifrån var de flesta intresserade befinner sig. Om det finns tillräckligt med intresse kommer flera kurser att anordnas.

Läs mer om kursens innehåll här

Anmäl ditt intresse för kursen här

Vilken myndighet tillhör du?

Vilken vecka passa dig bäst?

Personuppgiftshantering

2 + 4 =

Om du har frågor eller om formuläret för någon anledning inte kan skickas: KONTAKTA OSS

Intresse för en kurs om samverkan och hantering av motstånd och konflikt

Med fokus på vattenfrågor

På konferensen för vattenmyndigheter i Umeå presenterades några tankar om hur spänning, motstånd och konflikt kan förebyggas och hanteras genom samverkan och dialog. Vi undrar om det finns intresse för en tvådagarskurs som fördjupar sig i dessa frågor. Kursen kan anordnas inom ett ramavtal med Länsstyrelser, Skogsstyrelse och Naturvårdsverket. Här följer ett kort förslag på innehållet i en sådan kurs.

Kursinnehåll

  • Hur hanterar vi komplexa frågor som uppstår? Vad är skillnaden mellan tekniska och komplexa utmaningar och hur hanteras de på bästa sätt?
  • Vad betyder samverkan i olika sammanhang? Hur hanterar vi olika förväntningar som uppstår när myndigheter bjuder in till samverkan?
  • Varför uppstår spänning i samverkansprocesser och hur kan vi förebygga och hantera den?
  • Hur kan vi tänka kring design av samverkans- och andra inkluderande processer? Hur skapar vi processer som förebygger spänning som redan finns kring en fråga?
  • Konkreta färdigheter, metoder, verktyg och förhållningssätt som hjälper anställda att hålla i dialog, hantera möten och hantera konflikter. Vilka praktiska sätt finns att förebygga spänning, motstånd och konflikt?
  • Hur bör vi tänka kring intern samverkan när det ställs krav på att samverka med externa aktörer?

 

Kursen är praktisk och skapar möjlighet för deltagare från olika myndigheter att byta erfarenheter med varandra och reflektera tillsammans om olika sätt att hantera utmaningar som de står inför.

Uppföljning och material

De två fysiska dagar följs upp med två uppföljningshalvdagar (digitalt) där deltagare kan ställa frågor och prata om sina erfarenheter när de har tillämpat nya tankesätt och färdigheter. Dessa uppföljningsdagar sker vanligtvis någon månad efter kursen. Alla deltagare får kursanteckningar i digital form.

Kursledare

Kursledaren är Bernard le Roux. Han har lång erfarenhet av dialog, samverkan och konflikthantering i komplexa samhällsfrågor inom den offentliga sektorn.

Plats och datum

Utifrån denna intresseanmälan kommer vi att bestämma var kursen ska hållas. Vi ska hålla kursen eller kurserna på en plats som är lättast för de flesta deltagare att nå. Möjliga tider för kursen är vecka 32, 40 och 44.

 

Tillbaka till utbildningarna

Klicka här

Har du frågor?
Kontakta oss

0763 16 55 55