delområde 3

Att hantera och förebygga konflikter

Information inför kursen den 7 – 8 mars 2022

Var snäll och fylla i formulären härnere. Klicka på “Skicka” när du är klar. Siffrorna som du behöver addera är en säkerhetsåtgärd (inte ett matteprov : )

Information från denna formulär kommer att hjälpa oss att anpassa kursen för att möte deltagarnas kontext och behov. All information är konfidentiell och kommer endast att läsas av kursledarna. 

Deltagande i kursen: " Att förebygga och hantera konflikter"

14 + 11 =