delområde 4 Att hantera och förebygga konflikter Information inför konfliktkursen den 8 -9 mars 2022 All information är konfidentiell.  Var snäll och fylla i formulären härnere. Klicka på “Skicka” när du är klar. Siffrorna som du behöver addera är en...

Samverkan inom staten Stockholm februari

Anmäl dig här för utbildning: Att arbeta dialog- och samverkansbaserat inom staten     Här anmäler du dig för utbildningen som består av två heldagar (planerad för Stockholm men nu sker digitalt) den 22- 23 februari med digitala halvdags uppföljningsdagar...