Om ett forum som planeras för området runt Falköping

 

 

 

Om det planerade forumet i Falköpingsområdet

 

 

 

 

OM ETT PLANERAT FORUM I FALKÖPINGSOMRÅDET

 ETT MÖTE OM HUR LOKALSAMHÄLLET BÖR HANTERA VARGFRÅGAN

Mötet är ett initiativ från Wanja Wallemyr (C). Hon skriver följande om mötet:

“Vid vargmötet på Wrågården  tidigare i höstas, så föreslog jag att vi skulle ha ett möte i en mindre grupp där vi tar fram ett mer konkret förslag på hur vi ser på och vill hantera vargfrågan.

 
Det handlar om att även i framtiden kunna ha en levande landsbygd och hitta en balans och ett sätt att hantera vargfrågan så det kan bli en acceptans bland olika intressen.
Det finns ett antal frågor som man behöver ha konkreta förslag kring.

 

Frågorna som vi kommer att diskutera har föreslagits av Jens Frank, som menar att en ökad klarhet kring dessa frågor skulle underlätta för Viltskadecenter att skapa tydligare riktlinjer, särskilt när det kommer till skyddsjakt. De frågor vi kommer att utgå ifrån är följande:

1. Finns det en acceptabel toleransnivå för angrepp på boskap? Kan vi acceptera att angrepp sker någon eller några gånger per år?
2. Enligt svensk lag kan myndigheter besluta om skyddsjakt på vargar om det inte påverkar vargens bevarandestatus negativt och om det inte finns någon annan lämplig lösning. Detta görs för att “förhindra allvarlig skada” på bland annat boskap och “av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär” Vad innebär dessa begrepp konkret för er som bor i ett område där vargarna förekommer?

Även om det inte är de lokala forumens roll att fastställa tydliga mål, är vår förhoppning att de lokala forumen, som representerar olika intressen, kan inspirera beslutsfattare på högre nivåer. Det gläder oss därför att två riksdagsledamöter kommer att närvara vid måndagens möte.

Läs mer om lagar som skyddar rovdjur och reglerar jakt på bland annat vargen. 

ROVDJURSDIALOG : FALKÖPING

Vi planerar ett lokalt dialogforum knuten till flera vargrevir i Falköpingsområdet. Frågan om vargarna i området är högst aktuell och det har kommit in flera samtal från människor som bor där.

Den 18 september hölls ett möte med Jens Frank från Sveriges Landbruksuniversitet och Viltskadecenter på Wrågården nära Falköping. Det var 20 personer som representerade bland annat Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping, Falköpings och Herljungas kommuner, LRF, Fåravelsföreningen och Naturskyddsförening, hästagare och lantbrukare med nötkreatur.

Här kan du ladda ner minnesanteckningarna från mötet: Anteckningar från mötet på Wrågården

Förslag på framtida möten:

  • Att få en helhetsbild av området runt Falköping för att förstå vargens inverkan på såväl samhället som ekosystemet.
  • Att föreslå tydliga mål för skyddsjakt samt andra åtgärder för att skydda tamdjur mot rovdjursangrepp samt diskutera toleransnivåer för rovdjursangrepp på tamdjur.

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se