Om ett forum som planeras för området runt Falköping

 

 

 

Om det planerade forumet i Falköpingsområdet

 

 

 

 

OM ETT PLANERAT FORUM I FALKÖPINGSOMRÅDET

ROVDJURSDIALOG : FALKÖPING

Vi planerar ett lokalt dialogforum knuten till flera vargrevir i Falköpingsområdet. Frågan om vargarna i området är högst aktuell och det har kommit in flera samtal från människor som bor där.

Etablerningen av forumet kommer att ske under augusti och vi kommer att ta kontakt med dem som vill ingå i forumet.

Ett första möte hålls i september och blir ett samtal med rovdjursexperten Jens Frank från SLU:s Viltskadecenter. Anteckningar från mötet kommer att finnas här. 

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se