Om ett forum som planeras i Örebro län

 

 

 

Om det planerade forumet i Örebro län

 

 

 

 

OM ETT PLANERAT FORUM I ÖREBRO LÄN

ROVDJURSDIALOG : ÖREBRO

Vi har fått besked från Länsstyrelsen i Örebro att de vill vara med i projektet. Vi kommer att föra samtal med handläggare i Örebro för att identifiera ett lämpligt område för etableringen av ett nytt forum. 

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se