Anmäl dig här för utbildning:
Metoder för dialog och samverkan

 

 

Här anmäler du dig för utbildningen som består av två heldagar digitalt via Zoom den 1, 2 & 5 december med digital halvdagsuppföljning 17 – 18 januari 2023.

Anmälning för kursen är bindande. Du kan dock överlämna din plats till en kollega om något oväntat inträffar.

Jag anmäler mig för utbildningen: Metoder för dialog och samverkan (digital)

Vilken myndighet tillhör du?

Information gällande seminarier mm

Personuppgiftshantering

9 + 6 =