Anmäl dig här för utbildning:

Metoder för dialog och samverkan

 

 

Här anmäler du dig för utbildningen som består av två heldagar i Sundsvall den 6 – 7  september med digital halvdagsuppföljning den 3 & 7 oktober.

Anmälning för kursen är bindande. Du kan dock överlämna din plats till en kollega om något oväntat inträffar.

Jag anmäler mig för utbildnignen: Metoder för dialog och samverkan (Sundsvall)

Vilken myndighet tillhör du?

Önskemål för mat

Ange vilken vilken mat du föredrar

Information gällande seminarier mm

Personuppgiftshantering

12 + 7 =