delområde 4

Att hantera och förebygga konflikter

Information inför konfliktkursen den 
8 -9 mars 2022

All information är konfidentiell. 

Var snäll och fylla i formulären härnere. Klicka på “Skicka” när du är klar. Siffrorna som du behöver addera är en säkerhetsåtgärd (inte ett matteprov : )

Information från denna formulär kommer att hjälpa oss att anpassa kursen för att möte deltagarnas kontext och behov. All information är konfidentiell och kommer endast att läsas av kursledarna. 

Deltagande i kursen: "Att leda större och längre samverkansprocesser" - februari 2022

13 + 10 =